Czy przydatne?

Co to jest Przymiotnik

Co oznacza PRZYMIOTNIK: część mowy odmieniająca się poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie zrozumie), orzecznika (Adaś jest wysoki), dopełnienia (Wiódł ślepy kulawego). Występuje w roli ustaleń rzeczowników, w związkach zgody; pod względem znaczeniowym p. podzielone są na: jakościowe - oznaczające cechy bezwzględne określanych elementów (na przykład biały kołnierz, wzorowy uczeń) i relacyjne - oznaczają cechy względne elementów (na przykład ceglana szkoła, szklany dom); z racji na rodzaj podstawy słowotwórczej na: p. odrzeczownikowe - tworzone są dzięki formantów przyrostkowych: -owy, -ny, -any, -ski, -isty (na przykład domowy, bokserski, szklany, ziarnisty), p. odczasownikowe, tworzone dzięki formantów przyrostkowych: -ny, -liwy, -iwy, -alny, -ły (na przykład tęskliwy), p. odprzymiotnikowe utworzone dzięki formantów przyrostkowych: -awy, -utki, -uteńki, -uśki, -sieńki, -eńki (na przykład zielonawy, czarniutki, żółciuśki, zieloniuteńki, malutki); przedrostkowych: prze-, przy-, nad-, pod- (na przykład przewrażliwiony, nadwrażliwy, przymilny, podgorączkowy), p. odprzysłówkowe utworzone dzięki formantów przyrostkowych: -ejszy, -ny, -eczny, -owy (na przykład dzisiejszy, dwudniowy, dostateczny),
p. złożone, równorzędne znaczeniowo, rozdzielane łącznikiem (na przykład biało-czerwony) albo połączone formantem -o-, na przykład piętnastoletni, prawdomówny, noworoczny, czcigodny, i utworzone od skrótowców i wyrażeń przyimkowych

Czym jest przymiotnik znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prometejska Postawa, Prometeizm:
Co znaczy nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. albo ludzkości. Postawa bohatera przymiotnik.
Wyraz Pasierb Janusz S.:
Co znaczy sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy przymiotnik.
Wyraz Puryzm Językowy:
Co znaczy nadgorliwości w zatroskaniu o czystość języka, przesadna, rygorystyczna dbałość o kulturę jęz. rodzimego, stąd obecność zjawisk jęz. typu: zwis męski - krawat, deszczochron - parasol, gospodarz domu przymiotnik.
Wyraz Portret W Malarstwie:
Co znaczy osoby albo ekipy osób z uwzględnieniem charakterystycznych cech wyglądu i wyrazu psychicznego. Przeważnie przedstawia głowę (na przykład miniatura), popiersie, ujęcie półpostaci (do pasa), może być przymiotnik.
Wyraz Pozzo Andrea:
Co znaczy architekt, jezuita, jeden z czołowych przedstawicieli barokowego malarstwa iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi, Jezuitów w Wiedniu przymiotnik.