Czy przydatne?

Co to jest Przymiotnik

Co oznacza PRZYMIOTNIK: część mowy odmieniająca się poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie zrozumie), orzecznika (Adaś jest wysoki), dopełnienia (Wiódł ślepy kulawego). Występuje w roli ustaleń rzeczowników, w związkach zgody; pod względem znaczeniowym p. podzielone są na: jakościowe - oznaczające cechy bezwzględne określanych elementów (na przykład biały kołnierz, wzorowy uczeń) i relacyjne - oznaczają cechy względne elementów (na przykład ceglana szkoła, szklany dom); z racji na rodzaj podstawy słowotwórczej na: p. odrzeczownikowe - tworzone są dzięki formantów przyrostkowych: -owy, -ny, -any, -ski, -isty (na przykład domowy, bokserski, szklany, ziarnisty), p. odczasownikowe, tworzone dzięki formantów przyrostkowych: -ny, -liwy, -iwy, -alny, -ły (na przykład tęskliwy), p. odprzymiotnikowe utworzone dzięki formantów przyrostkowych: -awy, -utki, -uteńki, -uśki, -sieńki, -eńki (na przykład zielonawy, czarniutki, żółciuśki, zieloniuteńki, malutki); przedrostkowych: prze-, przy-, nad-, pod- (na przykład przewrażliwiony, nadwrażliwy, przymilny, podgorączkowy), p. odprzysłówkowe utworzone dzięki formantów przyrostkowych: -ejszy, -ny, -eczny, -owy (na przykład dzisiejszy, dwudniowy, dostateczny),
p. złożone, równorzędne znaczeniowo, rozdzielane łącznikiem (na przykład biało-czerwony) albo połączone formantem -o-, na przykład piętnastoletni, prawdomówny, noworoczny, czcigodny, i utworzone od skrótowców i wyrażeń przyimkowych

Czym jest przymiotnik znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja przymiotnik.
Wyraz Pytanie Retoryczne:
Co znaczy formie pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, użytkowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza na treść wypowiadaną poprzez autora albo dla wzmocnienia zabarwienia uczuciowego wypowiadanej myśli przymiotnik.
Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w przymiotnik.
Wyraz Pronaszko Zbigniew:
Co znaczy scenograf, pedagog, prof. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do Włoch, Francji, poznał sztukę prymitywistów włoskich i przymiotnik.
Wyraz Premiera:
Co znaczy przedstawienie utworu scenicznego (sztuki teatralnej, filmu) w nowej inscenizacji i reżyserii w danym teatrze. Może być p. światowa, p. w danym państwie albo mieście; video - pierwszy seans (na przymiotnik.