Czy przydatne?

Co to jest Janusz Przymanowski

Co oznacza PRZYMANOWSKI JANUSZ: prozaik, dziennikarz, korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych. Dziedzina całej jego twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory przygodowe albo baśniowe, regularnie nadmierny patos, a prawda nie jest jej najsilniejszą stroną. Debiutował peanem na cześć ustroju Na młodych skrzydłach (1950), potyczkę na Przyczółku Magnuszewskim zamienił w swojej monografii w potężne Studzianki (1966), aczkolwiek należy dodać, wybitne w lekturze. Mocno wyróżniony obiekt przygody i sensacji zaważył na popularności powieści Czterej pancerni i pies (t. 1-3, 1964-70), wręcz wielki efekt odniosła jej wersja telewizyjna. Inne powieści P. to: Wezwany (1968), Znużony (1974), Zawzięty (1976), Wszyscy i nikt (1977), Kto za? (1978), Leonarda i jej synowie (1980), Rozdroża, zasieki (1980). Opublikował ponadto tom anegdot Ze 101 frontowych nocy (1961) i szkice publicystyczne

Czym jest Przymanowski Janusz znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przekład:
Co znaczy dzieła lit. z jednego języka na drugi, na przykład poetycki p. bibl. Księgi Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu ekwiwalentów przymanowski janusz.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na przymanowski janusz.
Wyraz Pismo:
Co znaczy wykorzystywanych do utrwalenia albo zapisania jęz. mówionego; znaki własności; kipu Indian - zespoły sznureczków zwęzełkami wykorzystywane do utrwalenia, zapamiętania, przekazania informacje; aroko przymanowski janusz.
Wyraz Porównanie:
Co znaczy polegająca na zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt, podobny przymanowski janusz.
Wyraz Poemat Liryczny:
Co znaczy poetycki odznaczający się swobodną kompozycją iróżnorodnością środków stylist., wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy przyrody, na przymanowski janusz.