Czy przydatne?

Co to jest Przyimek

Co oznacza PRZYIMEK: nieodmienna część mowy, funkcjonalnie niesamodzielny słowo, występuje przeważnie z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając relacje przestrzenne (Pies leży pod stołem), tymczasowe (Wrócę ze szkoły za godzinę), celowe (Po lekcjach jadę do domu), przyczynowe (Płakała z bólu) i tym podobne, zachodzące pomiędzy wyrazem podrzędnym a nadrzędnym; z racji na pochodzenie p. odznacza się p. pierwotne (bez, do, ku, nad, o, od, po, przed, poprzez, u, w, z, za) i p. wtórne (powyżej, spod, zza, spoza, ok.), a z racji na budowę: p. proste i p. złożone (naprzeciw, w konsekwencji, pomimo, ponad, dookoła, spod, spoza)

Czym jest przyimek znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poemat Opisowy:
Co znaczy filoz., którego istotą jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego, zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce jest przyimek.
Wyraz Psalm:
Co znaczy poetycki, mający charakter modlitwy śpiewanej na chwałę Boga w judaizmie i chrześcijaństwie, datowany na XI w. (koniec epoki Sędziów) do IV w. przed naszą erą W Starym Testamencie zestaw 150 pieśni przyimek.
Wyraz Powieść Gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny przyimek.
Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak przyimek.
Wyraz Parys Lub Aleksander:
Co znaczy Priama iHekabe. Przed jego urodzeniem matka miała sen, iż dziecko stanie się powodem zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane przyimek.