Czy przydatne?

Co to jest Przydawka

Co oznacza PRZYDAWKA: a) w znaczeniu fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza. Spadł pierwszy (który?) śnieg. Są to wymagania (czyje?) uczniowskie. Trzej sportowcy dostali medale: (z czego?) ze złota, ze srebra i z brązu; b) w znaczeniu szerszym p. może być niekiedy określeniem innej części mowy, jest to zaimka, przymiotnika, liczebnika, imiesłowu, bezokolicznika, jeżeli pełnią one w zdaniu funkcję rzeczownika; stąd wyróżniamy następujące ich rodzaje: przymiotne (Oglądaliśmy grających piłkarzy), rzeczowne (samolot odrzutowiec), przyimkowe (spodnie w paski), dopełnieniowe (czytanie książek), okolicznikowe (Jaś powrócił ze szkoły zmęczony). P. występują w zdaniu w związku rządu i zgody

Czym jest przydawka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Porządki Architektoniczne:
Co znaczy konstrukcyjno-kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej Grecji. W przydawka.
Wyraz Podanie:
Co znaczy obecna wtradycji ustnej albo pisanej, tematycznie związana zlegendarnymi (historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik Ondraszek), tematami przydawka.
Wyraz Peiper Tadeusz:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię literaturze przydawka.
Wyraz Poezja Filozoficzna:
Co znaczy współistnienia w okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy przydawka.
Wyraz Prozaizmy:
Co znaczy frazeologiczne albo konstrukcje składniowe odbiegające swym prozaicznym charakterem (na przykład potocznością) od stylu poetyckiego tekstu; świadomy zabieg użytkowany poprzez poetę jako nacechowany przydawka.