Czy przydatne?

Co to jest Stanisław Przybyszewski

Co oznacza PRZYBYSZEWSKI STANISŁAW: dramaturg, prozaik, eseista. Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz.-modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina. Od 1898 w Krakowie, redaktor "Życia" (do upadku pisma w 1900), wspólnie z bohemą krakowską epatował skandalizującym trybem życia i twórczością o tematyce erotycznej. Wyznawca i propagator skrajnego modernizmu i hasła "sztuka dla sztuki". Poglądy własne wyraził w manifeście Confiteor (1899) i zbiorze artykułów Na drogach Duszy (1900). Tragizm ludzkiej natury wg P. wynika z antagonizmu duszy i mózgu. Cel sztuki to poznanie duszy przez sfery nie podlegające kontroli świadomości, a więc seks i patologię. Tematem twórczości regularnie jest erotyka ujmowana w aspekcie patologicznych stanów psychicznych. Odpowiednikiem są poematy prozą, między innymi Z cyklu Wigilii (1899), Androgyne (1900). Sporą popularnością cieszyły się powieści, między innymi trylogia o podkładzie autobiograficznym Homo sapiens (1895-96), a również Synowie ziemi (1904-11) i Krzyk (1917). Wniosły one wkład do rozwoju pol. powieści psychologicznej, przedstawiając konflikt jednostki twórczej z siłami destrukcyjnymi otoczenia, wyrażany wewnętrznym monologiem. Znaczący jest również majątek dramatyczny P.: między innymi Złote runo (1901), Śnieg (1903), Śluby (1906), Miasto (1914), Mściciel (1927). Tematyką tego gatunku jest konflikt pomiędzy erotyką a normami etycznymi. Rozprawa O dramacie i scenie (1905) to teoretyczne rozważania o sumie doświadczeń z tej dziedziny. P. jest również autorem pamiętnika Moi współcześni (t. 1-2, 1926-30) i korespondencji Listy
(t. 1-3, 1937-54)

Czym jest Przybyszewski Stanisław znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Filozoficzna:
Co znaczy współistnienia w okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy przybyszewski stanisław.
Wyraz Parys Lub Aleksander:
Co znaczy Priama iHekabe. Przed jego urodzeniem matka miała sen, iż dziecko stanie się powodem zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane przybyszewski stanisław.
Wyraz Pozytywizm:
Co znaczy określony jako mechanizm w pracach A. Comtea, kontynuowany w doktrynach J.S. Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata przyrody i świata człowieka (monizm przyrodniczy), potrzebę przybyszewski stanisław.
Wyraz Powieść Gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny przybyszewski stanisław.
Wyraz Protagonista:
Co znaczy starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr przybyszewski stanisław.