Czy przydatne?

Co to jest Julian Przyboś

Co oznacza PRZYBOŚ JULIAN: pisarz, eseista; współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny: Póki my żyjemy (1944), Miejsce na Ziemi (1945); po wojnie: Rzut pionowy (1952), Najmniej słów (1955), Narzędzie ze światła (1958), Próba całości (1961), gdzie pojawia się motyw kołowrotu pór roku, koła czasu, przedmioty autobiograficzne, potrzeba powrotu do korzeni, Więcej o manifest (1962), Na symbol (1965), Kwiat nieznany (1968): Czytając Mickiewicza (1950), Linia i gwar (1959, 1963), Sedno poetycki (1963, 1967), Zapiski bez daty (1970). Świat poetycki P., o budowie nadzwyczajnie konsekwentnej, jest uniwersalny, otwarty na nieskończoność, podający pewien schemat człowieczeństwa: aktywny, maksymalistyczny, stanowiący uosobienie lan vital, przesiąknięty filozoficzną refleksją i pasją metafizyczną; wyobraźnię poetycką P. określała postawa "robotnika wyobraźni" i lapidarne wyznanie "Twardym słowem pracuję" (O elektryfikacji), stąd obecność słów-kluczy: materia, energia, ruch (horyzontalny, wertykalny), figura koła (symbolu ruchu i doskonałości i tęsknoty za nieskończonością) i pionu; tematy: kult pracy, pochwała nowoczesności i urbanizmu, konstruktywizm, zasada dynamiki i geometryzacji czasoprzestrzeni, pod koniec życia przesunięcie od cywilizacji ku naturze: fenomen widnokręgu, motywu światła (błyskawice, ogień, słońce), powrotu, przemijania, odradzania się życia. W języku poetyckim dbał ten "inż. słowa" o eliptyczność obrazu poetyckiego, konstrukcję metafory, międzysłowia (zasadą swej literaturze uczynił "najmniej słów"), zmienność rytmiki wiersza; na poezję P. wpłynęły teorie i malarstwo
W. Strzemińskiego (w Głosie o literaturze zawarty jest hołd pamięci twórcy). Określony został P. w tradycji lit. jako: pisarz-kreator, pisarz-słowiarz, autopsychoanalityk, ewokator mitów, pisarz egzystencji, filozof, metafizyk. Sam P. podał autodefinicję: pisarz - "wykrzyknik ulicy"

Czym jest Przyboś Julian znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Autotematyczna:
Co znaczy gdzie poeta wprowadza siebie jako jednego z bohaterów, osób działających, próbuje pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki: normalna przyboś julian.
Wyraz Pound Ezra Weston Loomis:
Co znaczy dziennikarz, krytyk lit. i tłumacz, pisał w jęz. z angielskiego:, franc. i wł. Był postacią kontrowersyjną, ewolucja jego poglądów od pacyfizmu do wł. faszyzmu stała się powodem oskarżenia go o przyboś julian.
Wyraz Potocki Jan:
Co znaczy podróżnik, poliglota, erudyta (uprawiał sporo dziedzin - od astronomii i archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył drukarnię przyboś julian.
Wyraz Peryfraza:
Co znaczy oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności przyboś julian.
Wyraz Parodia:
Co znaczy utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego przyboś julian.