Czy przydatne?

Co to jest Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki

Co oznacza PRUS BOLESŁAW, WŁAŚC. ALEKSANDER GŁOWACKI: poeta, dziennikarz. Debiutował w 1864 jako korespondent w "Kurierze Niedzielnym" i humoreskami w "Kurierze Świątecznym" (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w "Opiekunie Domowym". W latach 1873-87 drukował między innymi w "Kolcach", "Niwie", "Kurierze Warszawskim", w "Ateneum" i "Nowinach", których był redaktorem (1882-83). Cykl Kroniki publikowany w "Kurierze Warszawskim" (1875-87 z przerwą) zapewnił P. opinię znakomitego publicysty i znalazł wielu naśladowców. We inicjalnym okresie twórczości stawiał powieści zadania poznawcze, podkreślał potrzebę przedstawiania istotnych mechanizmów socjologicznych, prezentował tym samym pozytywistyczny nurt literatury demaskatorskiej, z tego czasu pochodzą utwory Dusze w niewoli (1877), Placówka (1885) - pierwsza pol. powieść naturalistyczna. Na jego szczytowe osiągnięcia składają się powieści, między innymi Lalka (1890) - epicka panorama różnych środowisk Warszawy, i społ.-obyczajowe Emancypantki (1894). Jedyna powieść hist. Faraon (1897) ukazuje systemy władzy w starożytnym Egipcie. Na bogaty majątek nowelistyczny składają się między innymi Anielka (1880), Powracająca fala (1880), Michałko (1880), Katarynka (1881), Antek (1881), Kamizelka (1882) i prezentująca postać i grę polityczną Bismarcka nowelka On (1882), z kolei Grzechy dzieciństwa (1883) uznano za arcydzieło tej formy lit. Nowele i opowiadania zgromadzone zostały w tomach: Pierwsze opowiadania (1881) i Szkice i obrazki (1885). Reportaże z podróży po Europie w 1895 r. drukowane były w odcinkach w "Kurierze Codziennym" (1896) pt. Kartki z podróży. W późnym okresie twórczości powstały utwory beletrystyczne, między innymi Widzenie (1900), Ze wspomnień cyklisty (1903), Wojna i robota (1907) i powieść o rewolucji 1905 Dzieci (1909). P. jest także autorem szkiców lit., między innymi głośnej rozprawy o Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza (1884) i polemiki z A. Świętochowskim Słówko o krytyce pozytywnej (1890)

Czym jest Prus Bolesław, właśc znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paladyn:
Co znaczy obrońca średniowiecznego księcia. Nazwa odnosząca się do rycerzy towarzyszących Karolowi Wielkiemu, których gesty utrwalone zostały wpoematach epickich, takich jak Pieśń oRolandzie czy Orland szalony prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Wyraz Pollak Roman:
Co znaczy edytor; wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Wyraz Puszkin Aleksander:
Co znaczy pisarz, dramaturg, prozaik. Debiutował w 1814 r. jako członek ugrupowania lit. Arzamas, związany również z kręgiem pisarzy dekabrystów (wyraził to w wierszu W głębinie syberyjskich rud). Autor prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Wyraz Poezja Tyrtejska:
Co znaczy patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od Tyrteusza (Tyrtajosa), gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających Spartan w okresie II wojny messeńskiej do nieustępliwej prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
Wyraz Parodia:
Co znaczy utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.