Czy przydatne?

Co to jest Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki

Co oznacza PRUS BOLESŁAW, WŁAŚC. ALEKSANDER GŁOWACKI: poeta, dziennikarz. Debiutował w 1864 jako korespondent w "Kurierze Niedzielnym" i humoreskami w "Kurierze Świątecznym" (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w "Opiekunie Domowym". W latach 1873-87 drukował między innymi w "Kolcach", "Niwie", "Kurierze Warszawskim", w "Ateneum" i "Nowinach", których był redaktorem (1882-83). Cykl Kroniki publikowany w "Kurierze Warszawskim" (1875-87 z przerwą) zapewnił P. opinię znakomitego publicysty i znalazł wielu naśladowców. We inicjalnym okresie twórczości stawiał powieści zadania poznawcze, podkreślał potrzebę przedstawiania istotnych mechanizmów socjologicznych, prezentował tym samym pozytywistyczny nurt literatury demaskatorskiej, z tego czasu pochodzą utwory Dusze w niewoli (1877), Placówka (1885) - pierwsza pol. powieść naturalistyczna. Na jego szczytowe osiągnięcia składają się powieści, między innymi Lalka (1890) - epicka panorama różnych środowisk Warszawy, i społ.-obyczajowe Emancypantki (1894). Jedyna powieść hist. Faraon (1897) ukazuje systemy władzy w starożytnym Egipcie. Na bogaty majątek nowelistyczny składają się między innymi Anielka (1880), Powracająca fala (1880), Michałko (1880), Katarynka (1881), Antek (1881), Kamizelka (1882) i prezentująca postać i grę polityczną Bismarcka nowelka On (1882), z kolei Grzechy dzieciństwa (1883) uznano za arcydzieło tej formy lit. Nowele i opowiadania zgromadzone zostały w tomach: Pierwsze opowiadania (1881) i Szkice i obrazki (1885). Reportaże z podróży po Europie w 1895 r. drukowane były w odcinkach w "Kurierze Codziennym" (1896) pt. Kartki z podróży. W późnym okresie twórczości powstały utwory beletrystyczne, między innymi Widzenie (1900), Ze wspomnień cyklisty (1903), Wojna i robota (1907) i powieść o rewolucji 1905 Dzieci (1909). P. jest także autorem szkiców lit., między innymi głośnej rozprawy o Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza (1884) i polemiki z A. Świętochowskim Słówko o krytyce pozytywnej (1890)
Wyraz Proza Poetycka:
Co znaczy przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego prus bolesław, właśc. aleksander głowacki co znaczy.
Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w prus bolesław, właśc. aleksander głowacki krzyżówka.
Wyraz Powieść W Odcinkach:
Co znaczy publikowanej w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we Francji prus bolesław, właśc. aleksander głowacki co to jest.
Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak prus bolesław, właśc. aleksander głowacki słownik.
Wyraz Porównanie:
Co znaczy polegająca na zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt, podobny prus bolesław, właśc. aleksander głowacki czym jest.

Czym jest Prus Bolesław, właśc znaczenie w Słownik pisownia P .

  • Dodano:
  • Autor: