Czy przydatne?

Co to jest Prozodia

Co oznacza PROZODIA: 1) dział fonologii zajmujący się badaniem brzmieniowych właściwości mowy: akcentu, intonacji i iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje się opisem i metodami artystycznymi ich kształtowania w mowie wiązanej (w wierszu)

Czym jest prozodia znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Radiowa:
Co znaczy środków typowych dla poetyki radiowej: rodzaj słuchowiska (gatunku dramaturgii radiowej), gdzie charakterystyczne są: brak albo ograniczenie roli narratora, brak wyraźnie zarysowanej dramaturgii prozodia.
Wyraz Proteusz:
Co znaczy Tetydy, bóstwo morskie mieszkające na wyspie Faros, pasterz fok Posejdona. Miał dar wieszczenia i umiejętność przybierania różnych postaci, w celu uzyskania przepowiedni na przyszłość należało prozodia.
Wyraz Proza Powojenna:
Co znaczy rozbicie określają dramatyczne węzły sprzeczności pol. prozy powojennej, wyróżnić w niej można (wg kryterium hist.-literackiego) trzy okresy: lata 1945-55, lit. krajowa realizowała socrealizm jako prozodia.
Wyraz Proza Poetycka:
Co znaczy przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego prozodia.
Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym prozodia.