Czy przydatne?

Co to jest Powojenna Proza

Co oznacza PROZA POWOJENNA: "różnorodność i rozbicie" określają dramatyczne węzły sprzeczności pol. prozy powojennej, wyróżnić w niej można (wg kryterium hist.-literackiego) trzy okresy: lata 1945-55, lit. krajowa realizowała socrealizm jako metodę twórczą, w okolicy niej rozwijała się proza emigracyjna "za żelazną kurtyną"; lata 1956-76, popaździernikowa odwilż, prozę wypełniały tematy neutralne z punktu widzenia interesu władzy i tematy aktywnie opisujące rzeczywistość; lata 1976-89, dojrzewał przełom (pomiędzy Grudniem a Sierpniem), w życiu lit. powstały niezależne wydawnictwa, sekretny kolportaż, drugi obieg; z punktu widzenia mierników artystycznych w p.p. (1945-89) zdaniem E. Balcerzana wyróżniamy 7 nurtów prozy, orientacje: socjologiczną, zwaną także socjolingwistyczną, u jej źródeł tkwi wiedza o faktach, trwa także spór na temat peryferii, "neutralności" jako domeny wolności, honoru i wierności albo zniewolenia w prozie, na przykład E. Schuberta Panna Lilianka, M. Białoszewskiego Pamiętnik z stworzenia warszawskiego, K. Sakowicz Po bólu, M. Hłaski Piękni dwudziestoletni, K. Orłosia Cudowna melina, T. Siejaka Próba, Pustynia, T. Konwickiego Kompleks polski, M. Nowakowskiego Raport o stanie wojennym; mitograficzną, jej źródła znajdują się poza empirią: w wyobraźni autorów, w folklorze, w baśni, w stylizacji poetyckiej języka w prozie, na przykład: T. Nowaka Takie większe wesele, E. Stachury Siekierezada, T. Konwickiego Kronika wypadków miłosnych, Cz. Miłosza Dolina Issy; psychiatryczną, u jej źródeł tkwi dramat człowieka, psyche, w lit. obrazach atrofii świadomości, w analizie dewiacji, stanów granicznych, przedmiotem obserwacji bywają także późna starość, symptomy paranoi, schizofrenii, "wyzwolenia" mistyczne unicestwiające człowieka,
słowo buntu przeciw grozie istnienia
"w ogóle", na przykład: K. Brandysa Bardzo starzy oboje, J. Andrzejewskiego Już prawie
nic, E. Stachury Wszystko jest literaturą, J. Krzysztonia Obłęd, A. Kijowskiego Oskarżony; kulturoznawczą, fundamentem są lit. studia nad więzią kultury pol. z kulturami obcymi, próba uchwycenia fenomenu "polskości" na tle rozmaitych "obcości" etnicznych, rodzimość i obcość, rekonstrukcja wielonarodowości jako źródła napięć albo życia w harmonii, obecna na przykład: T. Parnickiego Tylko Beatrycze, T. Konwickiego Kronika wypadków miłosnych, J. Mackiewicza Droga donikąd, S. Vincenza Na wysokiej połoninie, S. Dygata Dworzec w Monachium, A. Szczypiorskiego Start, H. Grynberga Drohobycz, Drohobycz...; kosmologiczną - jej tematykę stanowią fantazje na temat kosmosu i przyszłych form świata, obce cywilizacje, w pierwszej kolejności S. Lema Powrót z gwiazd; literaturoznawczą, u której źródeł tkwi odejście od szablonowych struktur powieściowych, autorytetem stał się chwyt literacki, kunszt formy artystycznej, nastąpił postęp prozy autotematycznej przemawiającej do czytelnika językiem zwierzeń pisarskich, eseizacja powieści, na przykład: J. Andrzejewskiego Miazga, W. Woroszylskiego Poezja, W. Macha Góry nad czarnym morzem; autobiograficzną - nową jakością (zastępującą typową epikę) jest pojawienie się gat. paraliterackich: wykład norm poetyki, list, dziennik, pamiętnik, szkic wspomnieniowy o drugim człowieku, reportaż, esej filoz., pamflet publicyst., na przykład: J. Przybosia Zapiski bez daty, A. Kuśniewicza Mieszaniny obyczajowe, J. Hena Nie boję się bezsennych nocy, T. Konwickiego Wschody i zachody księżyca, A. Wata Mój wiek, K. Brandysa Miesiące, G. Herlinga-Grudzińskiego Dziennik pisany nocą

Czym jest proza powojenna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Porazińska Janina:
Co znaczy autorka książek i czasopism dla dzieci i młodzieży (między innymi współzałożycielka Płomyka i Płomyczka ); w twórczości nawiązywała do M. Konopnickiej, najchętniej pisała kołysanki, bajki liryczne i proza powojenna.
Wyraz Panteon:
Co znaczy świątynia poświęcona wszystkim bogom, wreligiach politeistycznych ogół bóstw przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana wRzymie (II w proza powojenna.
Wyraz Poezja Legionowa:
Co znaczy tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna proza powojenna.
Wyraz Pirandello Luigi:
Co znaczy dramaturg ipoeta, laureat Nagrody Nobla (1934). Myślą przewodnią twórczości P. jest demaskowanie zmienności natury ludzkiej. Wg niego osobowość człowieka zależy od okoliczności, zatem nie może być proza powojenna.
Wyraz Poezja Rewolucyjna:
Co znaczy okolicznościowej i pieśni patriotycznej, wyrażającej ideę wolności i braterstwa, wiarę w ludzkość; p.r. pojawiła się w XIX w. z inspiracji europ. ruchów rewolucyjnych, przemian polit. i społ.; w proza powojenna.