Czy przydatne?

Co to jest Poetycka Proza

Co oznacza PROZA POETYCKA: utwory narracyjne przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza, S. Żeromskiego na przykład Powieść o Udałym Walgierzu, Duma o hetmanie nasycone takimi elementami poetyckimi, jak powtórzenia, paralelizmy składnio-we, porównania i tak dalej, obecne także w powieściach W. Berenta, T. Micińskiego, S. Przybyszewskiego, K. Tetmajera; współcześnie p.p. występuje raczej w utworach stylizacyjnych i parodystycznych, jak na przykład w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza, opowiadaniach S. Mrożka

Czym jest proza poetycka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poemat Liryczny:
Co znaczy poetycki odznaczający się swobodną kompozycją iróżnorodnością środków stylist., wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy przyrody, na proza poetycka.
Wyraz Poeta:
Co znaczy artysta literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy proza poetycka.
Wyraz Percepcja:
Co znaczy uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne; odbieranie wrażeń; reagowanie, spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku zewnętrznych bodźców proza poetycka.
Wyraz Przyboś Julian:
Co znaczy współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny proza poetycka.
Wyraz Przerzutnia:
Co znaczy polegająca na przeniesieniu części zdania albo wyrazów znaczeniowo powiązanych do kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo proza poetycka.