Czy przydatne?

Co to jest Poetycka Proza

Co oznacza PROZA POETYCKA: utwory narracyjne przesycone subiektywizmem, tropami stylistycznymi, muzycznością, rytmizacją typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza, S. Żeromskiego na przykład Powieść o Udałym Walgierzu, Duma o hetmanie nasycone takimi elementami poetyckimi, jak powtórzenia, paralelizmy składnio-we, porównania i tak dalej, obecne także w powieściach W. Berenta, T. Micińskiego, S. Przybyszewskiego, K. Tetmajera; współcześnie p.p. występuje raczej w utworach stylizacyjnych i parodystycznych, jak na przykład w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza, opowiadaniach S. Mrożka

Czym jest proza poetycka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Polifoniczna:
Co znaczy polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i proza poetycka.
Wyraz Premiera:
Co znaczy przedstawienie utworu scenicznego (sztuki teatralnej, filmu) w nowej inscenizacji i reżyserii w danym teatrze. Może być p. światowa, p. w danym państwie albo mieście; video - pierwszy seans (na proza poetycka.
Wyraz Praca Organiczna:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i samorządowej proza poetycka.
Wyraz Powieść Marynistyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i samotności w proza poetycka.
Wyraz Podmiot:
Co znaczy nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo proza poetycka.