Czy przydatne?

Co to jest Protorenesans

Co oznacza PROTORENESANS: moment poprzedzający postęp renesansu, obejmujący lata 1291- 1400, charakteryzujący się znaczącymi zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały uczelnie w Rzymie, Padwie, Exeter College w Oksfordzie, uniwersytety w Paryżu, Wiedniu, Krakowie. W sztuce europ. nastąpiły próby wykorzystania nowych środków wyrazu, a zmiany w estetyce były obiektem debat filoz. Nareszcie XIII w. nastąpiły między innymi za sprawą Duccia di Buoninsegna i G. Pisana (na przykład Rzeź niewiniątek), znaczące przemiany w estetyce. Giotto, nie zrywając z przeszłością, żywoty świętych i opowieści bibl., osadził we współczesnej sobie rzeczywistości (na przykład freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie). W XIII w. rywalizowały ze sobą o pierwszeństwo różne ośrodki kulturalne Włoch, w pierwszej kolejności Siena, Florencja i Rzym, walcząc także o prymat artystyczny. W 1. poł. XIV w. analogiczny ferment artystyczny widoczny był w Rimini, Bolonii, Wenecji i Lombardii. Wzory toskańskie i franc. uwidoczniły się w pierwszej kolejności w rzeźbie, w malarstwie. Istotnym ośrodkiem sztuki była także Padwa. W lit. pojawiły się ogromne indywidualności: Compagni (Cronica), A. Dante (Vita Nuova, Boska Komedia), F. Petrarka (Rime), G. Boccaccio (Dekameron), św. Katarzyna z Sieny (Libro della divina dottorina), R. Higden (Polychronicon). Zaliczyć tu należy także pierwsze angielskie wyjaśnienie Biblii J. Wycliffea; G. Chaucera Opowieści kanterberyjskie, a w Polsce Psałterz floriański

Czym jest protorenesans znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Penelopa:
Co znaczy matka Telemacha, wzór wierności małżeńskiej. Czekała na powrót męża, który 10 lat walczył zTrojańczykami, akolejne 10 powracał do rodzinnej Itaki, wierzyła, iż ujrzy go znowu przy sobie. Zwodziła protorenesans.
Wyraz Podmiot:
Co znaczy nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo protorenesans.
Wyraz Plagiat:
Co znaczy kradzież dzieła lit., artystycznego, nauk., utworu, pomysłu i opublikowane wydanie ich, wczęści albo całości, jako wytworu własnego. Autorskie prawa majątkowe chroni prawo autorskie. Zobacz copyright protorenesans.
Wyraz Piramowicz Grzegorz:
Co znaczy działacz oświatowy, ksiądz, prof. filozofii wkolegium jezuickim we Lwowie (1770-73), sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87), członek protorenesans.
Wyraz Prozodia:
Co znaczy zajmujący się badaniem brzmieniowych właściwości mowy: akcentu, intonacji i iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje się opisem protorenesans.