Czy przydatne?

Co to jest Protestantyzm

Co oznacza PROTESTANTYZM: jeden z głównych odłamów chrześcijaństwa, obejmujący wyznania i ugrupowania rel. powstałe bezpośrednio lub pośrednio z reformacji. Termin p. pochodzi od protestu złożonego poprzez luteran na sejmie Rzeszy w Spirze (1529) przeciw katolikom żądającym ograniczenia reformacji, z kolei w celu podkreślenia czystej, nie obłożonej tradycją roli Ewangelii w życiu ludzi M. Luter wprowadził termin "ewangelicyzm". Najstarsze historycznie są cztery odmiany p.: luteranizm, kalwinizm, zwinglianizm i anglikanizm, któremu start dało wystąpienie króla Anglii Henryka VIII przeciwko papieżowi i ogłoszenie się głową Kościoła w swym państwie. Najpierw XVI w. z luteranizmu wydzielił się anabaptyzm, odłam odrzucający chrzest niemowląt i przesuwający ten akt na wiek dojrzały. W Anglii przeciw formie tamtejszego Kościoła powstał purytanizm, który rozpadł się na dwa nurty: Kościoła prezbiteriańskiego i independentów. Kolejno wyłaniały się Kościoły baptystów, pietystów, kwakrów, w XVIII w. metodystów - najmocniejsze wspólnoty wyznaniowe w świecie anglojęzycznym. W XIX w. powstały Kościoły irwigian, mormonów, millerystów, adwentystów, świadków Jehowy, w XX w. zielonoświątkowców i ewangelicznych chrześcijan. Do głównych zasad łączących doktryny wszystkich Kościołów i wyznań p. należą: uznanie Biblii jako jedynego źródła objawienia; akcentowanie subiektywnej świadomości; przyjęcie, iż wiara jest drogą do łaski i usprawiedliwienia; odrzucenie kapłanów jako pośredników w kontaktach z Bogiem; uznanie jedynie sakramentu chrztu i komunii; odrzucenie kultu Marii, świętych, relikwii, odpustów, zakonów i celibatu; nieuznawanie hierarchii kościelnych; dopuszczenie wiernych do kierowania organizacją kościelną

Czym jest protestantyzm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prolog:
Co znaczy utworu; w dramacie antycznym pierwsza część wykorzystywana prezentacji postaci, czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w utworze epickim protestantyzm.
Wyraz Performance:
Co znaczy happening jest metodą wypowiedzi artystycznej opartej na działaniu ipodobnie jak on nie jest zjawiskiem jednorodnym. P. jest wydarzeniem jednorazowym (bez prób), opiera się na skupieniu, precyzji protestantyzm.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na protestantyzm.
Wyraz Pismo:
Co znaczy wykorzystywanych do utrwalenia albo zapisania jęz. mówionego; znaki własności; kipu Indian - zespoły sznureczków zwęzełkami wykorzystywane do utrwalenia, zapamiętania, przekazania informacje; aroko protestantyzm.
Wyraz Picasso Pablo, Właśc. P. Ruiz Blasco P.:
Co znaczy grafik hiszp., jeden znajwybitniejszych twórców XX w., którego twórczość znacznie wpłynęła na przeobrażenia sztuki współcz. P. miał wybitny warsztat iumiejętności techniczne dotyczące rysunku protestantyzm.