Czy przydatne?

Co to jest Abdery Z Protagoras

Co oznacza PROTAGORAS Z ABDERY: jeden z najwybitniejszych sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma prawo uznać swoje przekonania za prawdziwe, gdyż rzeczywistość jest różnorodna i zmienna. Uznanie jakiejś prawdy za powszechnie obowiązującą jest zdaniem tego filozofa rezultatem umowy, podobne reguły mają wykorzystanie w zakresie praw, obyczajów i wierzeń. W rozprawie O bogach kwestionował jakąkolwiek sposobność poznania i zrozumienia ich istoty, wytoczony przeciw niemu mechanizm zmusił go do opuszczenia Aten. Utonął w drodze na Sycylię

Czym jest Protagoras z Abdery znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pokolenie Literackie:
Co znaczy krytyków rówieśników, związana wspólnymi ideałami artystycznymi, celami i zadaniami twórczości, uzyskująca dojrzałość intelektualną w wieku 18-20 lat, włączająca się w ogromne wydarzenia hist protagoras z abdery.
Wyraz Pound Ezra Weston Loomis:
Co znaczy dziennikarz, krytyk lit. i tłumacz, pisał w jęz. z angielskiego:, franc. i wł. Był postacią kontrowersyjną, ewolucja jego poglądów od pacyfizmu do wł. faszyzmu stała się powodem oskarżenia go o protagoras z abdery.
Wyraz Poezja Filozoficzna:
Co znaczy współistnienia w okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy protagoras z abdery.
Wyraz Petrarca Francesco:
Co znaczy renesansowy pisarz, znany iceniony pośród ówczesnych czytelników w pierwszej kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz. ojczystym jest protagoras z abdery.
Wyraz Postmodernistyczny Film:
Co znaczy wysokim stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D protagoras z abdery.