Czy przydatne?

Co to jest Protagonista

Co oznacza PROTAGONISTA: w gr. teatrze starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr. deuteros = drugi), a trzeciego tritagonistą (gr. tritos = trzeci). W teatrze nowożytnym najwybitniejszy aktor zespołu, grający kluczowe role; przenośnie: człowiek walczący o coś, bojownik

Czym jest protagonista znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Ulotna:
Co znaczy popularyzowane w obiegu nieoficjalnym, regularnie anonimowo, w formie ulotek, druczków, pisemek, będące reakcją na aktualne wydarzenia polit. w państwie (na przykład Z. Herberta Bezradność, 1996, o protagonista.
Wyraz Psałterz:
Co znaczy Księgi psalmów Dawida; od średniowiecza do współczesności wyodrębnione jako modlitewniki z ksiąg ST. Pierwsze w lit. pol. przekłady p. pojawiły się w średniowieczu: Psałterz floriański (rękopiśmienny protagonista.
Wyraz Poświatowska Halina:
Co znaczy dzieciństwa nieuleczalnie chora na serce. Debiutowała tomem Hymn bałwochwalczy (1957), następne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze jedno wspomnienie (1967). Lirykę protagonista.
Wyraz Paszkwil:
Co znaczy utwór wymierzony przeciw konkretnej osobie, ośmieszający złośliwie, regularnie oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu publicystycznego albo protagonista.
Wyraz Protorenesans:
Co znaczy poprzedzający postęp renesansu, obejmujący lata 1291- 1400, charakteryzujący się znaczącymi zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały protagonista.