Czy przydatne?

Co to jest Prometeizm Postawa Prometejska

Co oznacza PROMETEJSKA POSTAWA, PROMETEIZM: zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. albo ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym regularnie wolność jako wartość najwyższą, na przykład Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był także wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych

Czym jest prometejska postawa znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pandemonium:
Co znaczy piekło, sądny dzień, absolutny chaos. WRaju utraconym J. Miltona stolica piekła, miejsce przebywania demonów prometejska postawa, prometeizm.
Wyraz Prerafaelici:
Co znaczy Prerafaelitów, późnoromantyczna ekipa z angielskiego: malarzy i pisarzy działająca w Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu. Występowali prometejska postawa, prometeizm.
Wyraz Poezja Arkadyjska:
Co znaczy pastoralnej; jej tematem jest poetycki opis Arkadii jako wyidealizowanej krainy wiecznej wiosny, krainy pasterzy i myśliwych, żyjących w pełnej harmonii z przyrodą, która z arkadyjskiego mitu prometejska postawa, prometeizm.
Wyraz Prozodia:
Co znaczy zajmujący się badaniem brzmieniowych właściwości mowy: akcentu, intonacji i iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje się opisem prometejska postawa, prometeizm.
Wyraz Powieść Polifoniczna:
Co znaczy polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i prometejska postawa, prometeizm.