Czy przydatne?

Co to jest Prolog

Co oznacza PROLOG: wstępna część utworu; w dramacie antycznym pierwsza część wykorzystywana prezentacji postaci, czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w utworze epickim tłumaczy czas, miejsce zdarzeń i dzieje postaci, na przykład taką funkcję pełni Rodowód w Przedwiośniu S. Żeromskiego. W dramacie romantycznym p. jeżeli nawet jest zamieszczony, nie pełni funkcji wprowadzającej do utworu, na przykład w Kordianie
J. Słowackiego jest polemiką lit. bez związku z treścią dramatu

Czym jest prolog znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Biograficzna:
Co znaczy formę powieściową daje autorowi sporą swobodę w doborze faktów z życia twórcy, naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, by wzbudzić u czytelnika zainteresowanie bohaterem, na prolog.
Wyraz Plejady:
Co znaczy wmitologii gr. 7 córek Atlasa iPlejony, które po zgonu Zeus umieścił na niebie wpostaci gwiazdozbioru prolog.
Wyraz Podkowiński Władysław:
Co znaczy ilustrator w Tygodniku Ilustrowanym , Wędrowcu , Kłosach , malarz; uczeń W. Gersona. W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo impresjonistyczne, co wpłynęło na dalszą jego prolog.
Wyraz Poezja Maryjna:
Co znaczy świadectwo szczególnego kultu do Matki Bożej, słowo przeżycia rel., symbol tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej Bogurodzicy i prolog.
Wyraz Puccini Giacomo:
Co znaczy operowy. Zdobył uznanie za opery Manon Lescaut i Cyganie, otrzymał wówczas sporo zamówień, dzięki czemu powstały Madame Butterfly, Cyganeria, Tosca i niedokończona Turandot. Najistotniejszymi prolog.