Czy przydatne?

Co to jest Literacki Prąd

Co oznacza PRĄD LITERACKI: kierunek lit. o charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji zadań i celów twórczości lit. wykonywanych w różnych poetykach i formach artystycznych (rodzajach i gatunkach lit.) aktualnych w różnych arcydziełach określonej epoki, na przykład: antyk, renesans, barok, oświecenie (klasycyzm, rokoko, sentymentalizm), romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, współczesność. Fakt przynależności dzieła do danego p.l. ustala jedną z hist. klasyfikacji dzieł, krzyżującą się z innymi klasyfikacjami, zwł. rodzajowymi i gatunkowymi (na przykład dramat antyczny, klasyczny, romantyczny, współczesny; powieść realistyczna, naturalistyczna; liryka patriotyczna, opisowa, okolicznościowa, osobista i tak dalej)

Czym jest prąd literacki znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poemat Prozą:
Co znaczy odrzucający formalne rygory podziału na wersy, charakteryzujący się wyrazistą kompozycją irytmiką, kunsztownym słownictwem i bogactwem metaforyki. Pierwsze utwory tego gatunku powstały wromantyzmie prąd literacki.
Wyraz Paganini Nicolo:
Co znaczy ikompozytor. Dzięki uporowi ojca został wirtuozem skrzypiec igitary oniezwykłej technice gry. Poprzez współczesnych uznawany był za nawiedzonego diabła . Jako kompozytor wykorzystał wswych utworach prąd literacki.
Wyraz Petrarca Francesco:
Co znaczy renesansowy pisarz, znany iceniony pośród ówczesnych czytelników w pierwszej kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz. ojczystym jest prąd literacki.
Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja prąd literacki.
Wyraz Paronomazja:
Co znaczy opodobnym brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru koralowego prąd literacki.