Czy przydatne?

Co to jest Powtórzenie

Co oznacza POWTÓRZENIE: zabieg stylist. występujący w prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, powiększenia ekspresji. P. przedmiotów językowych posiadających znaczenie ustala się mianem p. leksykalnych, pośród których występuje między innymi anadiploza, anafora, diafora, epifora, konkatenacja, refren. W sytuacji braku samodzielnych znaczeń przedmiotów powtarzalnych odznacza się p. brzmieniowe: aliteracja, instrumentacja głoskowa, rym, rytm, strofa

Czym jest powtórzenie znaczenie w Słownik pisownia P .