Czy przydatne?

Co to jest Powtórzenie

Co oznacza POWTÓRZENIE: zabieg stylist. występujący w prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, powiększenia ekspresji. P. przedmiotów językowych posiadających znaczenie ustala się mianem p. leksykalnych, pośród których występuje między innymi anadiploza, anafora, diafora, epifora, konkatenacja, refren. W sytuacji braku samodzielnych znaczeń przedmiotów powtarzalnych odznacza się p. brzmieniowe: aliteracja, instrumentacja głoskowa, rym, rytm, strofa

Czym jest powtórzenie znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Komputerowa:
Co znaczy współczesnej literaturze eksperymentalnej, obejmująca teksty produkowane w sposób sztuczny poprzez adekwatnie zaprogramowany komputer. Na wejściu procesu twórczego znajduje się tu pewien zasób słów i powtórzenie.
Wyraz Poussin Nicolas:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie zaznaczonym gestem postaci powtórzenie.
Wyraz Powieść Autobiograficzna:
Co znaczy której fabuła oparta jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego zwykle funkcję powtórzenie.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu powtórzenie.
Wyraz Pragmatyzm:
Co znaczy zainicjowany w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peircea, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował instrumentalnie powtórzenie.