Czy przydatne?

Co to jest Polifoniczna Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ POLIFONICZNA: u źródeł utworu polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego (na nowatorstwo konstrukcji wskazał
M. Bachtin), polegająca na wielogłosowości struktury artystycznej, gdzie "chór" jest świadomie nie zestrojony, a żaden z "głosów" nie może rościć pretensji do czołowej roli solowej, narzucającej swoje zdanie całości. W lit. pol. strukturę polifoniczną ma trylogia
S. Vincenza Na wysokiej połoninie, przypominająca w swej strukturze artystycznej muzyczną technikę kompozytorską kontrapunktu, w przekonaniu której wielogłosowość Prawdy wieku znajduje w Nowych czasach (gł. Zwadzie) swą jednogłosową ilustrację, aby w Barwinkowym wianku ponownie rozszczepić się na sporo głosów

Czym jest powieść polifoniczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przysłówek:
Co znaczy mowy, pełniąca w zdaniu funkcję okolicznika, odpowiadająca na pytanie: jak?, gdzie?, kiedy?, skąd?, którędy?, dopóki?, po co?. Z racji na pochodzenie wyróżniamy p. odliczebnikowe z przyrostkami -o powieść polifoniczna.
Wyraz Powieść Psychologiczna:
Co znaczy w., której fundamentalnym wyróżnikiem jest psychologizm zakładający prezentację osobowości, życia wewn. bohatera. Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i powieść polifoniczna.
Wyraz Pandemonium:
Co znaczy piekło, sądny dzień, absolutny chaos. WRaju utraconym J. Miltona stolica piekła, miejsce przebywania demonów powieść polifoniczna.
Wyraz Przybyszewski Stanisław:
Co znaczy eseista. Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz.-modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina. Od powieść polifoniczna.
Wyraz Porównanie:
Co znaczy polegająca na zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt, podobny powieść polifoniczna.