Czy przydatne?

Co to jest Polifoniczna Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ POLIFONICZNA: u źródeł utworu polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego (na nowatorstwo konstrukcji wskazał
M. Bachtin), polegająca na wielogłosowości struktury artystycznej, gdzie "chór" jest świadomie nie zestrojony, a żaden z "głosów" nie może rościć pretensji do czołowej roli solowej, narzucającej swoje zdanie całości. W lit. pol. strukturę polifoniczną ma trylogia
S. Vincenza Na wysokiej połoninie, przypominająca w swej strukturze artystycznej muzyczną technikę kompozytorską kontrapunktu, w przekonaniu której wielogłosowość Prawdy wieku znajduje w Nowych czasach (gł. Zwadzie) swą jednogłosową ilustrację, aby w Barwinkowym wianku ponownie rozszczepić się na sporo głosów

Czym jest powieść polifoniczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 1o V. Bzowska:
Co znaczy dramatopisarka, córka W. Kossaka, wnuczka J. Kossaka, siostra pisarki M.Samozwaniec. Wmiędzywojniu związana zkręgiem pisarzy Skamandra. Debiutowała tomem poetyckim Niebieskie migdały (1922), pośród powieść polifoniczna.
Wyraz Przerzutnia:
Co znaczy polegająca na przeniesieniu części zdania albo wyrazów znaczeniowo powiązanych do kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo powieść polifoniczna.
Wyraz Przybyszewski Stanisław:
Co znaczy eseista. Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz.-modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina. Od powieść polifoniczna.
Wyraz Pamiętnik:
Co znaczy owydarzeniach, których autor był uczestnikiem albo naocznym świadkiem. P. pisano ztrzech perspektyw: źródła historycznego, dokumentu doświadczenia osobistego, swoistej formy twórczości literackiej powieść polifoniczna.
Wyraz Paralelizm:
Co znaczy opierające na wprowadzeniu wciągu wypowiedzeniowym przedmiotów pod względem formalnym albo znaczeniowym powtarzalnych, podobnie zbudowanych, równorzędnych. Wyróżniamy p. składniowy (układ zdań powieść polifoniczna.