Czy przydatne?

Co to jest Gotycka Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ GOTYCKA: gatunek lit. "wysokoartystycznej", której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto),
A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny Reichstalów), A. Mostowska (Zamek Koniecpolskich). Ślady gotycyzmu obecne są także w dumach hist. J. Ursyna Niemcewicza, w balladach
A. Mickiewicza, powieściach i dramatach poetyckich romantyków. Z racji na temat historycy lit. rozróżniają trzy odmiany p.g.: historyczną, sentymentalną i powieść grozy, w każdej scenerię wypełniają ruiny średniowiecznych zamków gotyckich, ponure klasztory, lochy, korytarze, izby tortur, pustelnie, panuje nastrój niesamowitości, tajemniczości, sensacji, noc w ciemnych pomieszczeniach, pora duchów, upiorów, czarnoksiężników i wiedźm. W połowie XIX w. kończy się historia p.g., jej przedmioty są obecne już tylko między innymi w horrorach, thrillerze, także na ekranie

Czym jest powieść gotycka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Podkowiński Władysław:
Co znaczy ilustrator w Tygodniku Ilustrowanym , Wędrowcu , Kłosach , malarz; uczeń W. Gersona. W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo impresjonistyczne, co wpłynęło na dalszą jego powieść gotycka.
Wyraz Petrarca Francesco:
Co znaczy renesansowy pisarz, znany iceniony pośród ówczesnych czytelników w pierwszej kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz. ojczystym jest powieść gotycka.
Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak powieść gotycka.
Wyraz Psałterz:
Co znaczy Księgi psalmów Dawida; od średniowiecza do współczesności wyodrębnione jako modlitewniki z ksiąg ST. Pierwsze w lit. pol. przekłady p. pojawiły się w średniowieczu: Psałterz floriański (rękopiśmienny powieść gotycka.
Wyraz Pleonazm:
Co znaczy zwrot składające się zwyrazów oidentycznym albo podobnym znaczeniu, powtarzające sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny mrok. Inna nazwa powieść gotycka.