Czy przydatne?

Co to jest Powiastka

Co oznacza POWIASTKA: krótkie opowiadanie prozą albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku, między innymi p. fantastyczna, p. erotyczna, p. moralna i upowszechniona w dobie franc. oświecenia p. filozoficzna, która stała się ważnym narzędziem upowszechniania racjonalistycznego światopoglądu, zawierała krytyczny osąd funkcjonujących zwyczajów i życia publicznego. P.f. nawiązywała do przedmiotów romansu awanturniczego i opowieści egzotycznej operując, podobnie jak one, epizodycznością fabuły komponowanej wokół przewodniego wątku podróży, uproszczoną kreacją bohaterów i niekonsekwencją motywacyjną. Akcja p.f. ma znamiona pretekstu, ważne są treści moralistyczne i komentarze filoz., stąd zdarzenia i postacie traktowane są żartobliwie, regularnie z ironicznym dystansem. Mistrzami tego gatunku byli: Wolter, na przykład Kandyd, Prostaczek, Mikromegas i D. Diderot, na przykład Kubuś Fatalista i jego pan
Wyraz Piktografia:
Co znaczy piktograficzne, obrazkowe, w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma; złożona jest zrysunków (piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi albo powiastka co znaczy.
Wyraz Poezja Ulotna:
Co znaczy popularyzowane w obiegu nieoficjalnym, regularnie anonimowo, w formie ulotek, druczków, pisemek, będące reakcją na aktualne wydarzenia polit. w państwie (na przykład Z. Herberta Bezradność, 1996, o powiastka krzyżówka.
Wyraz Postmodernistyczny Film:
Co znaczy wysokim stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D powiastka co to jest.
Wyraz Praca Organiczna:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i samorządowej powiastka słownik.
Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w powiastka czym jest.

Czym jest powiastka znaczenie w Słownik pisownia P .

  • Dodano:
  • Autor: