Czy przydatne?

Co to jest Film Postmodernistyczny

Co oznacza POSTMODERNISTYCZNY FILM: charakteryzuje się wysokim stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D. Lyncha: Blue Velvet (1986), Dzikość serca (1989), Miasteczko Twin Peaks (1989). Cechy p. f.: mnogość perfekcyjnie zrealizowanych efektów, piękne zdjęcia i muzyka; kwestionowanie znaczeń i związków przyczynowo-skutkowych; odwołanie się do współczesnej kultury amer., jej tradycji, New Age i schematów kultury masowej. Pośród artystów europ. za najwybitniejszego filmowego postmodernistę uchodzi P. Greenaway: Kontrakt rysownika (1982), Brzuch architekta (1987), Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek (1989). P.f. charakteryzuje nastrój dekadencji i wyrafinowana forma, szczególna uroda plastyczna - obrazy filmowe przywołują motywy z dziejów malarstwa, rzeźby, architektury. Inne typowe filmy tego nurtu: Batman T. Burtona i Kto wrobił królika Rogera R. Zameckisa - w całości zbudowane z cytatów klasyki filmowej, posługujące się pastiszem i eklektyzmem gatunkowym

Czym jest postmodernistyczny film znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Protagoras Z Abdery:
Co znaczy najwybitniejszych sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma postmodernistyczny film.
Wyraz Panteizm:
Co znaczy głoszący, iż Bogiem jest wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się między innymi wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych formach postmodernistyczny film.
Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak postmodernistyczny film.
Wyraz Plejada:
Co znaczy Francji ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka postmodernistyczny film.
Wyraz Palatalizacja:
Co znaczy zmiękczenie spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej znią samogłoski (przeważnie przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze wokresie postmodernistyczny film.