Czy przydatne?

Co to jest Postimpresjonizm

Co oznacza POSTIMPRESJONIZM: zespół zjawisk artystycznych w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił dyscyplinę kompozycji i konstrukcji formy obrazu; H. Toulouse-Lautrec rozwinął sporą ekspresyjność i podkreślał dekoracyjne wartości linii; prace V. van Gogha miały powiązanie z ekspresjonizmem, symbolizmem i fowizmem; P. Gauguin zainspirował nabistów i był prekursorem fowizmu i ekspresjonizmu, inspirował twórców działających poza Francją (na przykład J. Ensora,
J. Toopora, E. Muncha), którzy nadawali symboliczne znaczenie barwom, liniom, stosowali formy syntetyczne, dekoracyjne, stylizacyjne i uznawali sposobność deformacji. P. Bonnard, E. Vuillard łączyli impresjonistyczny kolor z syntetyczno-dekoracyjnym ujęciem formy. Postimpresjoniści reprezentowali niezwykłą różnorodność postaw. W Polsce terminem p. obejmuje się ruch kolorystów związanych tradycją impresjonistyczną, w pierwszej kolejności kapistów

Czym jest postimpresjonizm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Porządki Architektoniczne:
Co znaczy konstrukcyjno-kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej Grecji. W postimpresjonizm.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza postimpresjonizm.
Wyraz Peryfraza:
Co znaczy oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności postimpresjonizm.
Wyraz Preludium:
Co znaczy krótki utwór improwizowany na organy czy lutnię, który miał pomóc śpiewakom w ustaleniu intonacji muzycznej, potem wstęp instrumentalny do niektórych form muzycznych, na przykład suity, fugi; 2 postimpresjonizm.
Wyraz Przymanowski Janusz:
Co znaczy dziennikarz, korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych. Dziedzina całej jego twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory przygodowe postimpresjonizm.