Czy przydatne?

Co to jest Posłowie

Co oznacza POSŁOWIE: uwagi o utworze, wiadomości o okolicznościach jego stworzenia, omówienie przekazywane czytelnikom poprzez autora, wydawcę albo inną osobę, umieszczane na końcu publikowanego dzieła

Czym jest posłowie znaczenie w Słownik pisownia P .


Wyraz przydawka
Co znaczy a) w znaczeniu fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z.
Wyraz prąd literacki
Co znaczy kierunek lit. o charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji.
Wyraz pisownia skrótów
Co znaczy skrót to litera (albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów.
Wyraz parabola
Co znaczy przypowieść, utwór lit. przeważnie prozatorski, wktórym fabuła, przebieg zdarzeń, zachowania ireakcje bohaterów mają poza jednostkowym ikonkretnym również.
Wyraz pastisz
Co znaczy odmiana stylizacji lit. ijęz. (w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego.