Czy przydatne?

Co to jest Architektoniczne Porządki

Co oznacza PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE: mechanizmy konstrukcyjno-kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej Grecji. W VII w. przed naszą erą ustaliły się zasady p. doryckiego i jońskiego. P. dorycki charakteryzuje się ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalnością;
p. joński cechuje lekkość, smukłość proporcji i ozdobność. Najpóźniejszy w kulturze starożytnej Grecji był p. koryncki z głowicą kolumny w kształcie kosza oplecionego dwoma rzędami liści akantu. W architekturze rzym. wykształcił się p. toskański (italska odmiana p. doryckiego) i kompozytowy (złączający cechy jońskie z korynckimi); w budowlach kilkukondygnacyjnych występował p. spiętrzony, gdzie każda kondygnacja mogła rozwijać się w innym porządku. P.a. zostały przejęte poprzez architekturę nowożytną, gdzie był użytkowany także tak zwany ogromny porządek, gdzie kolumny i pilastry biegły poprzez dwie kondygnacje

Czym jest porządki architektoniczne znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Publicystyka:
Co znaczy komentarze, teksty polemiczne, rozprawy, eseje, felietony, recenzje, szkice publikowane na antenie radiowej i telewizyjnej, w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach, podejmujące aktualne porządki architektoniczne.
Wyraz Periodyzacja Historyczno-Literacka:
Co znaczy umowna nazwa procesu historycznoliterackiego, chronologicznie opisującego następne epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje: epoka porządki architektoniczne.
Wyraz Powieść Marynistyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i samotności w porządki architektoniczne.
Wyraz Pinakoteka:
Co znaczy prywatnych ipublicznych obrazów, początkowo wotywnych, przechowywanych igromadzonych wstarożytności od V w. przed naszą erą na Akropolu wAtenach, potem także winnych miastach; 2) współcześnie muzeum porządki architektoniczne.
Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja porządki architektoniczne.