Czy przydatne?

Co to jest Trumienny Portret

Co oznacza PORTRET TRUMIENNY: 1) portret zmarłego malowany techniką olejną na blasze o kształcie odpowiadającym przekrojowi trumny, umieszczany u wezgłowia albo w nogach trumny, a po uroczystościach pogrzebowych zawieszany w krypcie albo w kaplicy kościelnej. P.t. regularnie był malowany opierając się na maski pośmiertnej ( maska) albo wizerunku wykonanego za życia. Występował tylko w sztuce pol. od końca XVI w. (najstarszy znany p.t. Stefana Batorego z około 1586) do początków XIX w., zwł. na terenach Wielkopolski, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Mazowsza; prawie wyłącznie był realizowany dla szlachty i duchowieństwa; 2) owalny malowany na blasze, przydzielony do umieszczenia w epitafium; przedstawiał popiersie albo głowę zmarłego w realistycznym ujęciu; realizowany od końca XVI w. do XX w.; 3) portret fajumski, egipski portret sepulkralny występujący od I do IV w., realizowany przeważnie techniką enkaustyczną (farbami na spoiwie z pszczelego wosku, nakładanymi na gorąco), rzadziej temperą na cienkich deseczkach albo na bandażach, a po zmumifikowaniu ciała nakładany na twarzy zmarłego. Właściwością charakterystyczną p.f. były realistyczne rysy twarzy i szeroko otwarte oczy o ekspresyjnym wyrazie

Czym jest portret trumienny znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Piętak Stanisław:
Co znaczy przed wojną związany zmiesięcznikiem Okolica Pisarzy (po 1934) i pisarzami skupionymi wkręgu J. Czechowicza. Debiutował tomem wierszy Alfabet oczu (1935), następne tomiki literaturze to między innymi portret trumienny.
Wyraz Protagoras Z Abdery:
Co znaczy najwybitniejszych sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma portret trumienny.
Wyraz Pean:
Co znaczy rel. pieśń dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana portret trumienny.
Wyraz Podanie:
Co znaczy obecna wtradycji ustnej albo pisanej, tematycznie związana zlegendarnymi (historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik Ondraszek), tematami portret trumienny.
Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym portret trumienny.