Czy przydatne?

Co to jest Porównanie

Co oznacza PORÓWNANIE: figura stylist. polegająca na zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt, podobny, niby i tym podobne, na przykład Tren VI J. Kochanowskiego "przyśpiewając, Jako więc lichy słowiczek". P. występuje w formie prostej ograniczonej do dwóch wyrazów (na przykład oczy jak gwiazdy) albo szeroko rozbudowanej, gdzie człon drugi stanowi rozwinięty obraz poetycki, charakterystyczny dla literaturze epickiej, tak zwany p. homeryckie, na przykład w Iliadzie i Odysei Homera, w lit. pol. w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza: "Jako wilk obskoczony znienacka przy ścierwie, Rzuca się oślep w zgraję, co mu ucztę przerwie. Już goni, ma ją szarpać, wtem śród psiego wrzasku Trzasło ciche półkurcze... wilk zna je po trzasku, Tak i Gerwazy z groźną cofał się postawą"

Czym jest porównanie znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pasierb Janusz S.:
Co znaczy sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy porównanie.
Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno porównanie.
Wyraz Poezja Tyrtejska:
Co znaczy patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od Tyrteusza (Tyrtajosa), gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających Spartan w okresie II wojny messeńskiej do nieustępliwej porównanie.
Wyraz Przyboś Julian:
Co znaczy współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny porównanie.
Wyraz Przymanowski Janusz:
Co znaczy dziennikarz, korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych. Dziedzina całej jego twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory przygodowe porównanie.