Czy przydatne?

Co to jest Art Pop

Co oznacza POP-ART: ruch artystyczny ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p-a. uważane jest M. Duchampa, a w pierwszej kolejności J. Cagea, który przez akcje muzyczne rozpoczął podejmować
problem funkcji i sensu sztuki. Sztuka
p-a. świadomie zacierała granice pomiędzy nią a życiem codziennym, utożsamiając się z rzeczywistością; nawiązywała
do współcz. rzeczywistości przemysłowo-urbanistycznej i pop-kultury. P-a. nie miał jednolitych założeń estetycznych, wykazywał znaczące różnice w formach przekazu poszczególnych artystów. Ci wykorzystywali w sztuce elementy znalezione (puszki po Coca-Coli i po zupie pomidorowej A. Warhola; sztandar amer. Flag J. Johnsona; plakaty, reklamy, niedrogie komiksy), autentyczne elementy (ręcznik: Łazienki Rauschenberga); elementy wytwarzane taśmowo w fabrykach, odlewy gipsowe ludzi, krzesła, przestrzenie. P-a. stosował environment, akcje, działania, kompozycje i tak dalej Artysty reprezentujący p-a. to w pierwszej kolejności: R. Rauschenberg, J. Johnson, A. Warhol, R. Lichtenstein, C. Oldenburg, T. Wesselman, G. Segal, R. Indiana, J. Dine, J. Rosenquist

Czym jest pop-art znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Lingwistyczna:
Co znaczy literaturze pol., zapoczątkowany około 1956, wyjątkowe zdarzenie w literaturze lat 60., reprezentowane poprzez M. Białoszewskiego (między innymi Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne pop-art.
Wyraz Poussin Nicolas:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, poprzez krótki czas dekorator na dworze Ludwika XIII, początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie zaznaczonym gestem postaci pop-art.
Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w pop-art.
Wyraz Pronaszko Andrzej:
Co znaczy pedagog, związany przed wojną z ekipą formistów; współpracował także z Sz. Syrkusem w tworzeniu eksperymentalnego Teatru Symultanicznego, potem Teatru Ruchomego. W l. 20. i 30. brał czynny udział w pop-art.
Wyraz Przymiotnik:
Co znaczy odmieniająca się poprzez przypadki, rodzaje i liczby, odpowiadająca w M lp. na pytania: jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie pop-art.