Czy przydatne?

Co to jest Art Pop

Co oznacza POP-ART: ruch artystyczny ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p-a. uważane jest M. Duchampa, a w pierwszej kolejności J. Cagea, który przez akcje muzyczne rozpoczął podejmować
problem funkcji i sensu sztuki. Sztuka
p-a. świadomie zacierała granice pomiędzy nią a życiem codziennym, utożsamiając się z rzeczywistością; nawiązywała
do współcz. rzeczywistości przemysłowo-urbanistycznej i pop-kultury. P-a. nie miał jednolitych założeń estetycznych, wykazywał znaczące różnice w formach przekazu poszczególnych artystów. Ci wykorzystywali w sztuce elementy znalezione (puszki po Coca-Coli i po zupie pomidorowej A. Warhola; sztandar amer. Flag J. Johnsona; plakaty, reklamy, niedrogie komiksy), autentyczne elementy (ręcznik: Łazienki Rauschenberga); elementy wytwarzane taśmowo w fabrykach, odlewy gipsowe ludzi, krzesła, przestrzenie. P-a. stosował environment, akcje, działania, kompozycje i tak dalej Artysty reprezentujący p-a. to w pierwszej kolejności: R. Rauschenberg, J. Johnson, A. Warhol, R. Lichtenstein, C. Oldenburg, T. Wesselman, G. Segal, R. Indiana, J. Dine, J. Rosenquist

Czym jest pop-art znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pollakówna Joanna:
Co znaczy nauk. Instytutu Historii Sztuki UW. Debiutowała zbiorem wierszy Przetajnienia barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży (1967), Żwir (1971), W cieniu (1972), Lato szpitalne (1975 pop-art.
Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w pop-art.
Wyraz Personifikacja:
Co znaczy polegającej na przedstawieniu zjawisk natury ikosmosu, elementów martwych, pojęć abstrakcyjnych wpostaci osobowej. Wlit. średniowiecza regularnie posługiwano się p. wprzedstawianiu wizerunku zgonu pop-art.
Wyraz Piktografia:
Co znaczy piktograficzne, obrazkowe, w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma; złożona jest zrysunków (piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi albo pop-art.
Wyraz Prerafaelici:
Co znaczy Prerafaelitów, późnoromantyczna ekipa z angielskiego: malarzy i pisarzy działająca w Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu. Występowali pop-art.