Czy przydatne?

Co to jest Henrik Pontoppidan

Co oznacza PONTOPPIDAN HENRIK: poeta duński, najwybitniejszy przedstawiciel naturalizmu w lit. swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za zasadne. Był wrażliwy na niesprawiedliwość socjalną, w jego twórczości przeważają przedmioty antymieszczańskie i antykapitalistyczne. Napisał między innymi cykle powieściowe Ziemia obiecana (t. 1-3, 1891-1945), W czepku urodzony (t. 1-8, 1898-1904), Kraj umarłych (1912-16). Wydał liczne zbiory nowel, na przykład Obrazki wiejskie (1883), Szałasy (1887), Chmury (1890), Z chat (1899), Diabeł domowego ogniska (1922), Łaskawy chleb (1949). Pol. wybór jego nowel ukazał się w antologii Anegdoty losu (1976). Napisał i opublikował także własne wspomnienia

Czym jest Pontoppidan Henrik znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pieśń:
Co znaczy węższym przeciwieństwo utworu lirycznego, związanego zmuzyką, muzycznością, przeważnie jako tekst śpiewany przy akompaniamencie muzyki, tańca, regularnie realizowany wraz zchórem. 2) Gatunek pontoppidan henrik.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde pontoppidan henrik.
Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w pontoppidan henrik.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na pontoppidan henrik.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu pontoppidan henrik.