Czy przydatne?

Co to jest Umiejętności Akademia Polska

Co oznacza POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI: organizacja nauk.; powst. w 1872 r. jako Akademia Zdolności w celu organizowania i popierania badań nauk. i reprezentowania pol. edukacji za granicą. Zapoczątkowała sporo serii wydawniczych, organizowała zjazdy nauk., łączyła najwybitniejszych uczonych pol. prowadzących badania w państwie i poza jego granicami. Od 1919 r. działała pod nazwą PAU w zróżnicowanej formie i z większą liczbą członków; oprócz kontynuacji serii wydawniczych rozpoczęła edycję wielu nowych tytułów, między innymi Polskiego słownika biograficznego. Swój majątek przekazała w 1951 Polskiej Akademii Nauk

Czym jest Polska Akademia Umiejętności znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Puccini Giacomo:
Co znaczy operowy. Zdobył uznanie za opery Manon Lescaut i Cyganie, otrzymał wówczas sporo zamówień, dzięki czemu powstały Madame Butterfly, Cyganeria, Tosca i niedokończona Turandot. Najistotniejszymi polska akademia umiejętności.
Wyraz Powieść Fantastyczna:
Co znaczy gdzie świat przedstawiony odbiega od realnej rzeczywistości, wykorzystuje wątki nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości, folkloru, na przykład Baśnie tysiąca i jednej nocy, Podróże polska akademia umiejętności.
Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na polska akademia umiejętności.
Wyraz Powieść Science Fiction:
Co znaczy fantastycznonaukowa, proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia polska akademia umiejętności.
Wyraz Przypkowski Samuel:
Co znaczy ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach Książęcych, autor słynnej ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele (Amsterdam 1628) głoszącej racjonalizm rel., wolność polska akademia umiejętności.