Czy przydatne?

Co to jest Literatury Akademia Polska

Co oznacza POLSKA AKADEMIA LITERATURY: organizacja działająca w latach 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka, literatury i kultury, przyznawała nagrody lit. (Wawrzyn Akademicki i Nagroda PAL dla Młodych), wyróżnienia i stypendia, inicjowała wydawnictwa wykorzystywane postępowi lit. pol. Liczyła 15 członków dożywotnich, 7 mianował min. wyznań rel. i oświecenia publ., pozostali pochodzili z ich wyboru. Funkcję prezesa sprawował W. Sieroszewski, z kolei rzecznikiem idei jej powołania był sporo lat przedtem S. Żeromski, który przedstawił w 1918 Projekt Akademii Literatury Polskiej

Czym jest Polska Akademia Literatury znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pissarro Camille:
Co znaczy igrafik, impresjonista; jedyny uczestnik wszystkich 8 wystaw impresjonistów. Początkowo tworzył pod wpływem J. B. Corota, prace J. A. Ingresa ukształtowały jego akademizm , atwórczość J. Turnera i J polska akademia literatury.
Wyraz Powieść Science Fiction:
Co znaczy fantastycznonaukowa, proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia polska akademia literatury.
Wyraz Palinodia:
Co znaczy wktórym autor odwołuje opinie izarzuty opublikowanewinnym,przedtem ogłoszonym utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem. Odmiennej polska akademia literatury.
Wyraz Poemat Filozoficzny:
Co znaczy zawierający wykład doktryny światopoglądowej, filozoficznej bądź naukowej, upowszechniony wlit. starożytnej, między innymi wGrecji dzieło Ksenofanesa zKolofonu Oprzyrodzie, wRzymie Lukrecjusza polska akademia literatury.
Wyraz Parafraza:
Co znaczy fundamentalnym sposób analizy znaczeniowej zdań, rozwijania, zmieniania czyjejś myśli, treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą. Ojciec polska akademia literatury.