Czy przydatne?

Co to jest Literatury Akademia Polska

Co oznacza POLSKA AKADEMIA LITERATURY: organizacja działająca w latach 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka, literatury i kultury, przyznawała nagrody lit. (Wawrzyn Akademicki i Nagroda PAL dla Młodych), wyróżnienia i stypendia, inicjowała wydawnictwa wykorzystywane postępowi lit. pol. Liczyła 15 członków dożywotnich, 7 mianował min. wyznań rel. i oświecenia publ., pozostali pochodzili z ich wyboru. Funkcję prezesa sprawował W. Sieroszewski, z kolei rzecznikiem idei jej powołania był sporo lat przedtem S. Żeromski, który przedstawił w 1918 Projekt Akademii Literatury Polskiej

Czym jest Polska Akademia Literatury znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pasja:
Co znaczy czegoś; mocny gniew, furia, namiętność; 2) wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego; 3) nabożeństwo wielkanocne; 4) utwór muzyczny liturgii pasyjnej, którego treścią jest męka Chrystusa; powstała wXII w polska akademia literatury.
Wyraz Pascal Blaise:
Co znaczy fizyk, filozof ipisarz. Napisał między innymi: Prowincjałki (1656-57) polemikę wformie listów - wsporze jansenistów zjezuitami bronił racjonalnego myślenia wgranicach edukacji izasady rozdziału polska akademia literatury.
Wyraz Punktualizm:
Co znaczy stylistyczno-twórczych we współcz. muzyce; zapoczątkowana poprzez A. Schnberga, bazuje na całkowitym rozkładzie linii melodycznej i zastąpieniu jej poprzez kolorystyczne plamy dźwiękowe, tworzące polska akademia literatury.
Wyraz Powieść Radiowa:
Co znaczy środków typowych dla poetyki radiowej: rodzaj słuchowiska (gatunku dramaturgii radiowej), gdzie charakterystyczne są: brak albo ograniczenie roli narratora, brak wyraźnie zarysowanej dramaturgii polska akademia literatury.
Wyraz Prowidencjalizm:
Co znaczy opatrzności nad światem; pojawia się w antycznej stoickiej myśli filoz. (Chryzop, Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej pogląd polska akademia literatury.