Czy przydatne?

Co to jest Joanna Pollakówna

Co oznacza POLLAKÓWNA JOANNA: pisarka, pracownik nauk. Instytutu Historii Sztuki UW. Debiutowała zbiorem wierszy Przetajnienia barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży (1967), Żwir (1971), W cieniu (1972), Lato szpitalne (1975), Rodzaj głodu (1987); laureatka Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego

Czym jest Pollakówna Joanna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Penderecki Krzysztof:
Co znaczy idyrygent, prof. kompozycji wAkademii Muzycznej wKrakowie, związany również zFolkwang-Hochschule wEssen, zuniwersytetem wYale i zwieloma filharmoniami na całym świecie. Wpoczątkowym okresie pollakówna joanna.
Wyraz Prowidencjalizm:
Co znaczy opatrzności nad światem; pojawia się w antycznej stoickiej myśli filoz. (Chryzop, Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej pogląd pollakówna joanna.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde pollakówna joanna.
Wyraz Powiastka:
Co znaczy prozą albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku, między innymi p pollakówna joanna.
Wyraz Protestantyzm:
Co znaczy odłamów chrześcijaństwa, obejmujący wyznania i ugrupowania rel. powstałe bezpośrednio lub pośrednio z reformacji. Termin p. pochodzi od protestu złożonego poprzez luteran na sejmie Rzeszy w Spirze pollakówna joanna.