Czy przydatne?

Co to jest Roman Pollak

Co oznacza POLLAK ROMAN: historyk literatury, edytor; wykładowca jęz., lit. i kultury pol. na wł. uniwersytetach, badacz historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim, współorganizator i rektor tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w trakcie wojny w Warszawie, prof. lit. na poznańskim UAM (do 1960), znakomity znawca kultury i lit. baroku. Autor wielu monografii filologicznych, między innymi Gofred Tassa-Kochanowskiego (1922), Pośród literatów staropolskich (1966), Od renesansu do baroku (1966), redaktor staropolskich tomów Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut"; laureat wielu nagród, między innymi Srebrnego Wawrzynu (1938), lekarz honoris causa UAM (1969)

Czym jest Pollak Roman znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pirandello Luigi:
Co znaczy dramaturg ipoeta, laureat Nagrody Nobla (1934). Myślą przewodnią twórczości P. jest demaskowanie zmienności natury ludzkiej. Wg niego osobowość człowieka zależy od okoliczności, zatem nie może być pollak roman.
Wyraz Posłowie:
Co znaczy uwagi o utworze, wiadomości o okolicznościach jego stworzenia, omówienie przekazywane czytelnikom poprzez autora, wydawcę albo inną osobę, umieszczane na końcu publikowanego dzieła pollak roman.
Wyraz Perspektywa:
Co znaczy szeroki, otwarty widok na coś, widok na przyszłość, odległość czasowa umożliwiająca ogólną ocenę faktów. 2) Wmalarstwie: metoda umożliwiająca przełożenie postrzeganego trójwymiarowego świata na pollak roman.
Wyraz Paganini Nicolo:
Co znaczy ikompozytor. Dzięki uporowi ojca został wirtuozem skrzypiec igitary oniezwykłej technice gry. Poprzez współczesnych uznawany był za nawiedzonego diabła . Jako kompozytor wykorzystał wswych utworach pollak roman.
Wyraz Pruszyński Ksawery:
Co znaczy dziennikarz, korespondent w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Debiutował jako dziennikarz w 1928 na łamach tygodnika Czas , znany z krytycznego relacji do rzeczywistości. Przed wojną ukazały się pollak roman.