Czy przydatne?

Co to jest Semantyczne Pole

Co oznacza POLE SEMANTYCZNE: w języku zestaw przedmiotów mechanizmu leksykalnego, których znaczenia mogą występować w podobnych kontekstach, na przykład "środek lokomocji" w tych zdaniach, jak: Jadę pociągiem, samochodem, autobusem, tramwajem, metrem. P. stylistyczne (wg M. Głowińskiego) - realizacja pola wyrazowego w obrębie określonego stylowo zespołu tekstów, na przykład jednego autora, gatunku, szkoły poetyckiej itp

Czym jest pole semantyczne znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poetyzmy:
Co znaczy stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne pole semantyczne.
Wyraz Parabaza:
Co znaczy staroattyckiej skierowana wprost do publiczności wypowiedź, na którą składało się wystąpienie przewodzącego chórowi koryfeusza ipieśni chóru. Treść p. nie dotyczyła tematyki przedstawienia pole semantyczne.
Wyraz Paremiografia:
Co znaczy leksykografii zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową pole semantyczne.
Wyraz Protagoras Z Abdery:
Co znaczy najwybitniejszych sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma pole semantyczne.
Wyraz Pinter Harold:
Co znaczy angielskiego:, artysta tak zwany komedii zagrożenia, przedstawiciel teatru absurdu; interesuje go problem zagrożenia pojmowanego zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak wątpliwość wypływająca zwłasnej pole semantyczne.