Czy przydatne?

Co to jest Wincenty Pol

Co oznacza POL WINCENTY: pisarz, geograf, redaktor "Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849-52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), członek Akademii Zdolności (1872). W startowym okresie jego twórczości widoczny jest wpływ demokratycznego nurtu romantyzmu pol. Doświadczenia powstańcze opisał w pamiętniku z kampanii Obrazki litewskie (1870-71 "Strzecha") i w zbiorze wierszy Pieśni Janusza (1835). Romantyczny patriotyzm cechuje również następne utwory powstańcze, między innymi Historię szewca Jana Kilińskiego (1833-35) i Pieśń o ziemi naszej (1843). Z biegiem lat w poglądach i twórczości P. przeważyły tendencje konserwatywne i tradycjonalizm szlachecki bliski postawie filistra. Ukazują się starannie przygotowane gawędy poetyckie Wypadki JPana Benedykta Winnickiego z podróży jego z Krakowca do Nieświeża (1840) i opis wędrówek po Tatrach Obrazy z życia i podróży (1846). W okresie Wiosny Ludów wydaje utwory: Widzenie Janusza (1848) i Wyraz a Sława (1848). Idealne dzieło późnego okresu twórczości P. to rycerski poemat Mohort (1855), będący pochwałą sarmatyzmu. P. był autorem gawęd, rapsodów i poematów hist., między innymi dalszej części gawędy Pamiętniki JPana Benedykta Winnickiego (1855), poematu Wit Stwosz (1857), kroniki z XV w. wierszem Pacholę hetmańskie (1862) i dramatu Powódź (1865)

Czym jest Pol Wincenty znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Z Kluczem:
Co znaczy gdzie są opisywane rzeczywiste wydarzenia i osoby pod zmienionymi nazwiskami i nazwami, na przykład w powieściach J. Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (walka o władzę generalicji i części pol wincenty.
Wyraz Pieśni Patriotyczne:
Co znaczy modlitwy poetyckie wintencji iza ojczyznę rozumianą jako państwo ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota małych ojczyzn . P.p. występują wróżnych obiegach: oficjalno-uroczystym pol wincenty.
Wyraz Pastisz:
Co znaczy lit. ijęz. (w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla pol wincenty.
Wyraz Polonika:
Co znaczy druki pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu pol wincenty.
Wyraz Panorama:
Co znaczy rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną pol wincenty.