Czy przydatne?

Co to jest Literackie Pokolenie

Co oznacza POKOLENIE LITERACKIE: ekipa pisarzy i krytyków rówieśników, związana wspólnymi ideałami artystycznymi, celami i zadaniami twórczości, uzyskująca dojrzałość intelektualną w wieku 18-20 lat, włączająca się w ogromne wydarzenia hist. ojczyzny, stąd wspólna przypadek życiowa, świat przeżyć i początek artystyczny, świadectwo w manifestach, utworach programowych, almanachach publikowanych w pojedynkę albo grupowo, w prasie albo w ulotce, druku zwartym; kategorię p.l. w historii lit. skodyfikował
K. Wyka w książce Pokolenia literackie. Wyróżniamy: p. pseudoklasyków (do 1820 r.); p. romantyków: a) rówieśników Mickiewicza (ur. w latach 1795-1805, między innymi T. Zan, E. Odyniec, A. Malczewski, pierwsze p. urodzone i wychowane w niewoli), b) romantyków ur. w latach 1812-25 (między innymi J.I. Kraszewski, C. Norwid, T. Lenartowicz, W. Syrokomla, K. Ujejski); p. Szkoły Głównej (między innymi B. Prus, A. Świętochowski, P. Chmielowski, H. Sienkiewicz); p. Kolumbów (pisarzy lat wojny i okupacji 1939-44, między innymi Baczyński, Gajcy, Borowski, Trzebiński); p. "Współczesności" po 1956, pośród pisarzy dwie generacje: "spóźnionych debiutów" (Herbert, Białoszewski) i generacja skupiona wokół czasopisma "Współczesność" (między innymi Grochowiak, Bryll, Harasymowicz); p. "Orientacji" (po 1960, między innymi K. Gąsiorowski, Z. Jerzyna, E. Stachura); p. Nowej Fali (po 1968, między innymi S. Barańczak, R. Krynicki, E. Lipska, A. Zagajewski); p. 76 (między innymi T. Karpowicz, T. Jastrun, U. Benka, A. Sikorski); p. stanu wojennego (Sierpnia80 i Grudnia81, między innymi J. Bierezin, J. Polkowski, A. Pawlak, R. Chojnacki, B. Maj); p. pisarzy bruLionu (po 1989, między innymi M. Świetlicki, R. Tekieli, M. Niemiec, J. Podsiadło, K. Sandecki, M. Baran, M. Biedrzycki, D. Foks, związani z nimi prozaicy: O. Tokarczuk, M. Tulli, M. Gretkowska, T. Tryzna). Inna nazwa: generacja lit

Czym jest pokolenie literackie znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Stanu Wojennego:
Co znaczy zdarzenie artystyczne w latach 80.; reprezentowali ją poeci: W. Woroszylski, R. Krynicki, Z. Herbert, A. Zagajewski, L. Herbst, J. Polkowski, A. Pawlak, L. Szaruga, L. Budrewicz, T. Jastrun, wiersze pokolenie literackie.
Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na pokolenie literackie.
Wyraz Panorama:
Co znaczy rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego, rozległego krajobrazu oglądanego zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną pokolenie literackie.
Wyraz Psalm:
Co znaczy poetycki, mający charakter modlitwy śpiewanej na chwałę Boga w judaizmie i chrześcijaństwie, datowany na XI w. (koniec epoki Sędziów) do IV w. przed naszą erą W Starym Testamencie zestaw 150 pieśni pokolenie literackie.
Wyraz Polichromia:
Co znaczy wielobarwne) malowidło dekoracyjne, zdobiące przedmioty architektoniczne, wnętrza (na przykład sklepienie, ściany), fasady budowli; 2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne, towary z pokolenie literackie.