Czy przydatne?

Co to jest Literackie Pokolenie

Co oznacza POKOLENIE LITERACKIE: ekipa pisarzy i krytyków rówieśników, związana wspólnymi ideałami artystycznymi, celami i zadaniami twórczości, uzyskująca dojrzałość intelektualną w wieku 18-20 lat, włączająca się w ogromne wydarzenia hist. ojczyzny, stąd wspólna przypadek życiowa, świat przeżyć i początek artystyczny, świadectwo w manifestach, utworach programowych, almanachach publikowanych w pojedynkę albo grupowo, w prasie albo w ulotce, druku zwartym; kategorię p.l. w historii lit. skodyfikował
K. Wyka w książce Pokolenia literackie. Wyróżniamy: p. pseudoklasyków (do 1820 r.); p. romantyków: a) rówieśników Mickiewicza (ur. w latach 1795-1805, między innymi T. Zan, E. Odyniec, A. Malczewski, pierwsze p. urodzone i wychowane w niewoli), b) romantyków ur. w latach 1812-25 (między innymi J.I. Kraszewski, C. Norwid, T. Lenartowicz, W. Syrokomla, K. Ujejski); p. Szkoły Głównej (między innymi B. Prus, A. Świętochowski, P. Chmielowski, H. Sienkiewicz); p. Kolumbów (pisarzy lat wojny i okupacji 1939-44, między innymi Baczyński, Gajcy, Borowski, Trzebiński); p. "Współczesności" po 1956, pośród pisarzy dwie generacje: "spóźnionych debiutów" (Herbert, Białoszewski) i generacja skupiona wokół czasopisma "Współczesność" (między innymi Grochowiak, Bryll, Harasymowicz); p. "Orientacji" (po 1960, między innymi K. Gąsiorowski, Z. Jerzyna, E. Stachura); p. Nowej Fali (po 1968, między innymi S. Barańczak, R. Krynicki, E. Lipska, A. Zagajewski); p. 76 (między innymi T. Karpowicz, T. Jastrun, U. Benka, A. Sikorski); p. stanu wojennego (Sierpnia80 i Grudnia81, między innymi J. Bierezin, J. Polkowski, A. Pawlak, R. Chojnacki, B. Maj); p. pisarzy bruLionu (po 1989, między innymi M. Świetlicki, R. Tekieli, M. Niemiec, J. Podsiadło, K. Sandecki, M. Baran, M. Biedrzycki, D. Foks, związani z nimi prozaicy: O. Tokarczuk, M. Tulli, M. Gretkowska, T. Tryzna). Inna nazwa: generacja lit

Czym jest pokolenie literackie znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pragmatyzm:
Co znaczy zainicjowany w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peircea, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował instrumentalnie pokolenie literackie.
Wyraz Proust Marcel:
Co znaczy latach młodości jako bywalec salonów i modnych kurortów obserwował życie spotykanych ludzi, z wyjątkową intuicją przenikał ich psychikę, oceniał motywy postępowania. W tym okresie rozpoczął pisać pokolenie literackie.
Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno pokolenie literackie.
Wyraz Preromantyzm:
Co znaczy uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu pokolenie literackie.
Wyraz Powieść:
Co znaczy prozy epickiej (w okolicy noweli i opowiadania); w tradycyjnym rozumieniu utwór narracyjny, fabularny, wielowątkowy, wszechstronnie prezentujący bohaterów na rozległym tle społ.-obyczajowym albo hist pokolenie literackie.