Czy przydatne?

Co to jest Poezja

Co oznacza POEZJA: 1) wypowiedź jęz. wyróżniająca się swoistymi cechami, pośród których w najwyższym stopniu oczywista jest organizacja tekstu, właściwa mowie wiązanej, synonimem tak rozumianej "literaturze" jest wiersz; 2) etymologicznie: tematyka twórczości artystycznej i zarazem językowej - "literatura to sztuka wyrażania estetycznego piękna dzięki ustnej albo pisemnej formy wypowiedzi lirycznej" (wg Słownika Orgelbranda); 3) wg poetyki klasycystycznej (XVIII w.) lit. piękna, oparta na usystematyzowanym zespole norm i reguł sztuki poetyckiej, królowa sztuki słowa; synonim utworów narracyjnych (prozatorskich i dramatycznych); 4) od połowy XIX w. p. jest synonimem takich uniwersalnych pojęć, jak: piękno, wzniosłość, cudowność, liryzm, kreacyjność, artyzm, idealizm; 5) w XX w. p. przeciwieństwo twórczości lirycznej, liryki. Wg kryterium chronologii rozróżniamy: p. biblijną, antyczną (gr.-rzym.), średniowieczną, renesansową, barokową, klasycystyczną, romantyczną, młodopolską, współczesną

Czym jest poezja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Polichromia:
Co znaczy wielobarwne) malowidło dekoracyjne, zdobiące przedmioty architektoniczne, wnętrza (na przykład sklepienie, ściany), fasady budowli; 2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne, towary z poezja.
Wyraz Paradygmat:
Co znaczy użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków poezja.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poezja.
Wyraz Poeta:
Co znaczy artysta literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy poezja.
Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno poezja.