Czy przydatne?

Co to jest poezja Północy i poezja Południa

Co oznacza POEZJA PÓŁNOCY I POEZJA POŁUDNIA: termin pojawił się na przełomie XVIII i XIX w. funkcjonując w estetyce romantycznej jako kategoria interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii, ładu, radości, spokoju), płn. regionów Europy, literaturze narodów Północy (Irlandczyków, Skandynawów, Duńczyków, Anglików, Niemców), dla których inspiracją były między innymi stare szkockie ballady, legendy celtyckie, Pieśni Osjana Macphersona ( osjanizm), Edda, "literatura nocy i grobów" i Cierpienia młodego Wertera Goethego, Hyperion J. Keatsa, a których literatura wyrażała dzikość, posępność, surowość, melancholię, wewnętrzne napięcia. Podział wprowadziła franc. poetka i krytyk lit. A.L.G. de Stal w dziele O poezji rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi (1800). Poetycki świat wyobraźni narodów Północy kreował w utworach krajobraz wybrzeży zimnych mórz, chmurnego nieba, mglistych horyzontów i surowych warunków egzystencji człowieka. W Polsce zaakceptował ten nurt w liryce M. Mochnacki utożsamiając go z przełomem romantycznym, przestrzenią północnej Polski, Litwy z Uniwersytetem im. Stefana Batorego w Wilnie, który z powodu okazał się kolebką polskiej romantycznej liryki. Przyrodę pol. "ojczyzny wichrów" przywoływali w lit. między innymi J. Słowacki w Lilli Wenedzie, A. Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie, Z. Krasiński w Irydionie, A. Malczewski w Marii przeciwstawiając smętny, dziki step Ukrainy pięknu "cyprysowego gaju" pejzażu południa. Mit Północy w literaturze, również w malarstwie pozostał symbolem nieskrępowanego żywiołu poetyckiego zjednoczonego z tajemniczymi siłami natury

Czym jest poezja Północy i poezja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przybylski Ryszard:
Co znaczy eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Debiutował robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w poezja północy i poezja południa.
Wyraz Preromantyzm:
Co znaczy uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu poezja północy i poezja południa.
Wyraz Piramowicz Grzegorz:
Co znaczy działacz oświatowy, ksiądz, prof. filozofii wkolegium jezuickim we Lwowie (1770-73), sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87), członek poezja północy i poezja południa.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na poezja północy i poezja południa.
Wyraz Peryfraza:
Co znaczy oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności poezja północy i poezja południa.