Czy przydatne?

Co to jest Metafizyczna Poezja

Co oznacza POEZJA METAFIZYCZNA: oryginalny nurt barokowej literaturze z angielskiego: XVII w.; reprezentanci: J. Donne, Th. Traherne, R. Crashaw, G. Herbert, H. Vaughan. Związani ze światopoglądem chrześc. i postawą żarliwej wiary, modlitwy, tworzyli poezję intelektualną wyrosłą z europ. barokowego niepokoju, atmosfery niepewności, świadcząc utworami lirycznymi o wielkości i głębi zawierzenia Bogu. W liryce pol. nurt p.m. reprezentowali poeci XVII w., między innymi: M. Sęp Szarzyński, Z. Morsztyn, D. Naborowski, S. Grabowiecki. P.m. oddziałała na lirykę współcz. (między innymi Cz. Miłosz, Z. Herbert, R. Krynicki, A. Zagajewski, W. Bąk, A. Kamieńska, J. Polkowski, M. Skwarnicki, księża poeci)

Czym jest poezja metafizyczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Preludium:
Co znaczy krótki utwór improwizowany na organy czy lutnię, który miał pomóc śpiewakom w ustaleniu intonacji muzycznej, potem wstęp instrumentalny do niektórych form muzycznych, na przykład suity, fugi; 2 poezja metafizyczna.
Wyraz Powieść:
Co znaczy prozy epickiej (w okolicy noweli i opowiadania); w tradycyjnym rozumieniu utwór narracyjny, fabularny, wielowątkowy, wszechstronnie prezentujący bohaterów na rozległym tle społ.-obyczajowym albo hist poezja metafizyczna.
Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno poezja metafizyczna.
Wyraz Palinodia:
Co znaczy wktórym autor odwołuje opinie izarzuty opublikowanewinnym,przedtem ogłoszonym utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem. Odmiennej poezja metafizyczna.
Wyraz Pamflet:
Co znaczy publicystyczny, regularnie anonimowy, atakujący wsposób napastliwy osoby, instytucje, środowiska socjalne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień, satyryczny poezja metafizyczna.