Czy przydatne?

Co to jest Metafizyczna Poezja

Co oznacza POEZJA METAFIZYCZNA: oryginalny nurt barokowej literaturze z angielskiego: XVII w.; reprezentanci: J. Donne, Th. Traherne, R. Crashaw, G. Herbert, H. Vaughan. Związani ze światopoglądem chrześc. i postawą żarliwej wiary, modlitwy, tworzyli poezję intelektualną wyrosłą z europ. barokowego niepokoju, atmosfery niepewności, świadcząc utworami lirycznymi o wielkości i głębi zawierzenia Bogu. W liryce pol. nurt p.m. reprezentowali poeci XVII w., między innymi: M. Sęp Szarzyński, Z. Morsztyn, D. Naborowski, S. Grabowiecki. P.m. oddziałała na lirykę współcz. (między innymi Cz. Miłosz, Z. Herbert, R. Krynicki, A. Zagajewski, W. Bąk, A. Kamieńska, J. Polkowski, M. Skwarnicki, księża poeci)

Czym jest poezja metafizyczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paz Octavio:
Co znaczy ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym poezja metafizyczna.
Wyraz Pollock Jackson:
Co znaczy jeden z artystów action painting. Wynalazca sposoby drippingu, polegającej na wychlapywaniu farby prosto na rozpięte na ścianie albo leżące na podłodze płótno; do malowania używał kijów, noży, kielni poezja metafizyczna.
Wyraz Poeta:
Co znaczy artysta literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy poezja metafizyczna.
Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja poezja metafizyczna.
Wyraz Pozytywizm:
Co znaczy określony jako mechanizm w pracach A. Comtea, kontynuowany w doktrynach J.S. Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata przyrody i świata człowieka (monizm przyrodniczy), potrzebę poezja metafizyczna.