Czy przydatne?

Co to jest Maryjna Poezja

Co oznacza POEZJA MARYJNA: skrzydło liryki rel., świadectwo szczególnego kultu do Matki Bożej, słowo przeżycia rel., symbol tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej Bogurodzicy i sekwencji Stabat Mater Dolorosa, po wiersze współcz. pisarzy, na przykład ks. J. Twardowskiego i J. Pasierba. Pełnia apoteozy Matki Jezusa, Dziewicy Maryi, Najświętszej Marii Panny, Pani Jasnogórskiej, z Ostrej Bramy wykreowała p.m., przeżycie estetyczne przeważnie wyrażone w formie liryki zwrotu do adresata, między innymi w liryce barokowej (XVII w.) sonet III Do Najświętszej Panny M. Sępa Szarzyńskiego, Stabat Mater S. Grochowskiego, Królowa Świata M. K. Sarbiewskiego, Hymn jasnogórski W. Kochowskiego; sentymentalnej (XVIII w.) Pieśń do Najświętszej Panny F. Karpińskiego, Oda do Najświętszej Panny F. Kniaźnina; romantycznej: Hymn dziennie Zwiastowania N.P. Maryi A. Mickiewicza, hymn Królowo Polski, Królowo aniołów Z. Krasińskiego, Do Najświętszej P. Maryi C. Norwida, Bogurodzica S. Goszczyńskiego, Do Najświętszej M.P. Częstochowskiej W. Pola, Stabat Mater T. Lenartowicza, Z dawna nasza Tyś Królowo... K. Ujejskiego, Hymn do N.P. w Ostrej Bramie W. Syrokomli; młodopolskiej: Dzień Matki Bożej Anielskiej J. Kasprowicza, Niepokalana Królowa S. Wyspiańskiego; współczesnej: Zwiastowanie Ave Maria! L. Staffa, Matka Boża Częstochowska ubrana perłami J. Lechonia, Czarny portret M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Modlitwa do Bogurodzicy K. Baczyńskiego, Madonna z Popradu J. Harasymowicza, Hymn do Czarnej Madonny R. Brandstaettera. P.m. jest świadectwem przeżycia mistycznego i estetycznego pisarzy, idącego poprzez epoki, konwencje lit., wzorce stylist., nade wszystko świadectwem tęsknoty człowieka do szukania nadziei i zawierzenia Panu poprzez Maryję, stąd forma poetyckiej modlitwy o strofie przesyconej regularnie muzycznością

Czym jest poezja maryjna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Padwan:
Co znaczy której nazwa wywodzi się od wł. miasta Padwy, przeważnie związany ztematyką miłosną, która była bardzo popularna wrenesansowej Italii iFrancji; wpol. tradycji znany (XVI iXVII w.) jako nurt anonimowy poezja maryjna.
Wyraz Poe Edgar Allan:
Co znaczy nowelista, krytyk iteoretyk lit., artysta prozy detektywistycznej. Debiutował w1827 jako pisarz, w dalszym ciągu wydał nowelę Opowieść Artura Gordona Pyma zNantucket (1838) ifantastyczno-sensacyjne poezja maryjna.
Wyraz Powieść Marynistyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie fabuła rozgrywa się w środowisku marynarzy i rybaków, ludzi morza, związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i samotności w poezja maryjna.
Wyraz Paganini Nicolo:
Co znaczy ikompozytor. Dzięki uporowi ojca został wirtuozem skrzypiec igitary oniezwykłej technice gry. Poprzez współczesnych uznawany był za nawiedzonego diabła . Jako kompozytor wykorzystał wswych utworach poezja maryjna.
Wyraz Podmiot:
Co znaczy nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo poezja maryjna.