Czy przydatne?

Co to jest Legionowa Poezja

Co oznacza POEZJA LEGIONOWA: utrwalona w tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna, umowna, określająca całokształt twórczości poetyckiej związanej sytuacyjnie albo tematycznie z walkami różnych pol. formacji wojskowych w latach 1794-1813 (tak zwany literatura legionowa). Tradycję wykreowali romantycy (zafascynowani spontanicznością uczuć, kultem Napoleona, zbliżeniem do folkloru żołnierskiego, patetycznym nastrojem). A. Mickiewicz w II kursie wykładów o poezji słowiańskiej (Lekcja 26) zapoznał słuchaczy z nazwiskami pisarzy żołnierzy Legionów: J. Wybickiego jako autora Pieśni Legionów Polskich we Włoszech (1797), C. Godebskiego (Wiersz do Legiów polskich), W. Reklewskiego, A. Goreckiego, S. Witwickiego (Wieczory pielgrzyma), T.K. Tymowskiego (Dumanie żołnierza polskiego...). Legioniści śpiewali także dawną pieśń żołnierską Idzie żołnierz borem, lasem..., F. Karpińskiego Ojczyzna nas woła...,
nobilitując godność prostego żołnierza, wzorzec bohaterstwa. Po 123 latach niewoli narodowej Polacy odzyskując niepodległość w Legionach marszałka J. Piłsudskiego kontynuowali nurt p.l. W najwyższym stopniu znane wiersze to E. Słońskiego zgromadzone w tomie Ta co nie zginęła (1915), melodyjnie proste, nawiązujące do tradycji piosenki żołnierskiej (najpopularniejsza o inc.: "Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los...)

Czym jest poezja legionowa znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poeta:
Co znaczy artysta literaturze, sztuki poetyckiej; w tradycji hellenistycznej i rzym. typ idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy poezja legionowa.
Wyraz Prerafaelici:
Co znaczy Prerafaelitów, późnoromantyczna ekipa z angielskiego: malarzy i pisarzy działająca w Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu. Występowali poezja legionowa.
Wyraz Proces Twórczy:
Co znaczy twórcza wspólna dla doświadczenia nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę poezja legionowa.
Wyraz Poezja Maryjna:
Co znaczy świadectwo szczególnego kultu do Matki Bożej, słowo przeżycia rel., symbol tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej Bogurodzicy i poezja legionowa.
Wyraz Proza:
Co znaczy objaśniane wyrażeniem: mowa niewiązana , rodzaj w lit. w okolicy dramatu i liryki. Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości artystyczne poezja legionowa.