Czy przydatne?

Co to jest Poetyzmy

Co oznacza POETYZMY: swoiste słownictwo stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne); do p. semantycznych należą na przykład nazwy zjawisk przyrody: gwiazda, słońce, księżyc, kwiaty; drogich kamieni: diament, szafir obecne w twórczości J. Słowackiego; p. stylistyczne to takie wyrazy, jak na przykład lazurowy, miesiąc (księżyc), dziewica, ostrów, rubież, oblubieniec, nie mniej jednak to jest ekipa wyrazów genetycznie różnorodna, ich obecność w utworze lit., na przykład prozatorskim, upoetycznia (na przykład u S. Żeromskiego), w jęz. potocznym odznacza poetyckość, styl artystyczny albo stylizacja języka (na przykład w literaturze J. Tuwima)

Czym jest poetyzmy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paz Octavio:
Co znaczy ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym poetyzmy.
Wyraz Paronomazja:
Co znaczy opodobnym brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru koralowego poetyzmy.
Wyraz Pontoppidan Henrik:
Co znaczy najwybitniejszy przedstawiciel naturalizmu w lit. swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za zasadne poetyzmy.
Wyraz Poemat Opisowy:
Co znaczy filoz., którego istotą jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego, zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce jest poetyzmy.
Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla poetyzmy.