Czy przydatne?

Co to jest Poetyka

Co oznacza POETYKA: dyscyplina literaturoznawcza sięgająca najstarszej tradycji lit. (na przykład Poetyka Arystotelesa, Scaligera i tym podobne), której obiektem zainteresowań są formy lit. w swoim rozwoju i ewolucji rodzajów (gatunków, prądów, epok), od antyku do współczesności; p. normatywna formułuje reguły twórczości poetyckiej, żeby były jednocześnie miernikami oceny wartości dzieł lit.; p. opisowa, gdzie fundamentem są powtarzalne cechy, wyznaczniki tekstów lit.; p. historyczna zajmuje się dziejami i genezą form lit.; p. teoretyczna zwraca szczególną uwagę na ogólnoestetyczny fundament form lit

Czym jest poetyka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Polska Akademia Umiejętności:
Co znaczy powst. w 1872 r. jako Akademia Zdolności w celu organizowania i popierania badań nauk. i reprezentowania pol. edukacji za granicą. Zapoczątkowała sporo serii wydawniczych, organizowała zjazdy nauk poetyka.
Wyraz Pandemonium:
Co znaczy piekło, sądny dzień, absolutny chaos. WRaju utraconym J. Miltona stolica piekła, miejsce przebywania demonów poetyka.
Wyraz Polska Szkoła Filmowa:
Co znaczy powstały po 1956 r. podejmujący funkcję sztuki wysokiej. Zdarzenie złożone i trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i diament (1958 poetyka.
Wyraz Paustowski Konstantin:
Co znaczy opowieści Kara-Bugaz (1932) iKolchida (1934) przedstawiają przeobrażenia krajobrazu wnowym ustroju; okilku pokoleniach dekabrystów jest Opowieść północna (1938); biograficzny charakter mają powieści poetyka.
Wyraz Prozaizmy:
Co znaczy frazeologiczne albo konstrukcje składniowe odbiegające swym prozaicznym charakterem (na przykład potocznością) od stylu poetyckiego tekstu; świadomy zabieg użytkowany poprzez poetę jako nacechowany poetyka.