Czy przydatne?

Co to jest Prozą Poemat

Co oznacza POEMAT PROZĄ: gatunek liryki odrzucający formalne rygory podziału na wersy, charakteryzujący się wyrazistą kompozycją irytmiką, kunsztownym słownictwem i bogactwem metaforyki. Pierwsze utwory tego gatunku powstały wromantyzmie franc., na przykład Nocny Kasper A. Bertranda, postęp nastąpił wczasach symbolizmu, na przykład Paryski spleen. Poematy prozą Ch. Baudelairea. Wlit. pol. p.p. są między innymi utwory J. Kasprowicza Obohaterskim koniu iwalącym się domu i J.Przybosia Pióro zognia

Czym jest poemat prozą znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na poemat prozą.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde poemat prozą.
Wyraz Paustowski Konstantin:
Co znaczy opowieści Kara-Bugaz (1932) iKolchida (1934) przedstawiają przeobrażenia krajobrazu wnowym ustroju; okilku pokoleniach dekabrystów jest Opowieść północna (1938); biograficzny charakter mają powieści poemat prozą.
Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym poemat prozą.
Wyraz Powieść Polifoniczna:
Co znaczy polifonicznego w ogóle jest muzyka, utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos w chórze lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i poemat prozą.