Czy przydatne?

Co to jest Liryczny Poemat

Co oznacza POEMAT LIRYCZNY: dłuższy utwór poetycki odznaczający się swobodną kompozycją iróżnorodnością środków stylist., wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy przyrody, na przykład J. Słowackiego WSzwajcarii

Czym jest poemat liryczny znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Postimpresjonizm:
Co znaczy artystycznych w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił poemat liryczny.
Wyraz Pean:
Co znaczy rel. pieśń dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana poemat liryczny.
Wyraz Pamflet:
Co znaczy publicystyczny, regularnie anonimowy, atakujący wsposób napastliwy osoby, instytucje, środowiska socjalne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień, satyryczny poemat liryczny.
Wyraz Polonika:
Co znaczy druki pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu poemat liryczny.
Wyraz Protorenesans:
Co znaczy poprzedzający postęp renesansu, obejmujący lata 1291- 1400, charakteryzujący się znaczącymi zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały poemat liryczny.