Czy przydatne?

Co to jest Dygresyjny Poemat

Co oznacza POEMAT DYGRESYJNY: gatunek literaturze narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde Haroldzie i wDon Juanie. P.d. jest rozbudowanym utworem wierszowanym znieskomplikowaną, opartą na motywie podróży bohatera
fabułą, podporządkowaną postaci narratora, który przerywając ciąg zdarzeń wdowolnym momencie wprowadza dłuższe rozważania irefleksje, dygresje niezależne tematycznie. Wlit. pol. tej formy użył J. Słowacki do rozprawy zprzeciwnikami iokreślenia istoty własnej twórczości wBeniowskim. Do romantycznego wzoru nawiązał wKwiatach polskich J. Tuwim

Czym jest poemat dygresyjny znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Partykuła:
Co znaczy mowy obejmująca nieliczne wyrazy nieodmienne iniesamodzielne, których funkcja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego albo uczuciowego poemat dygresyjny.
Wyraz Poezja Wizualna:
Co znaczy piktogram - wizualny zapis pisma. Pierwsze teksty-obrazy pochodzą z około 325 r. przed naszą erą - ich autorem był Simiasz z Rodos (Jajko, Topór, Skrzydła). Z IV w. przed naszą erą pochodzą wizualne poemat dygresyjny.
Wyraz Poe Edgar Allan:
Co znaczy nowelista, krytyk iteoretyk lit., artysta prozy detektywistycznej. Debiutował w1827 jako pisarz, w dalszym ciągu wydał nowelę Opowieść Artura Gordona Pyma zNantucket (1838) ifantastyczno-sensacyjne poemat dygresyjny.
Wyraz Przegłos Polski:
Co znaczy fonetyczny opierający na przekształceniu się samogłosek przednich w tylne w ustalonych uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat poemat dygresyjny.
Wyraz Przybyszewski Stanisław:
Co znaczy eseista. Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz.-modernistyczne eseje Z psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina. Od poemat dygresyjny.