Czy przydatne?

Co to jest Dydaktyczny Poemat

Co oznacza POEMAT DYDAKTYCZNY: dłuższy utwór wierszowany zawierający rady praktyczne zamieszczane zarówno wpartiach fabularnych, jak iopisowych. Cechy tego gatunku lit. dydaktycznej zawiera poemat filozoficzny i tak zwany literatura traktatowa, na przykład Cz. Miłosza Traktat moralny. Artystą p.d. był gr. pisarz Hezjod, którego utwór Prace idnie zawiera porady iwskazówki dla rolników. Wpoezji rzym. gatunek reprezentują Georgiki Wergiliusza, Sztuka poetycka Horacego iSztuka kochania Owidiusza. Wlit. pol. oświecenia F. K. Dmochowski napisał Sztukę rymotwórczą

Czym jest poemat dydaktyczny znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paderewski Ignacy Jan:
Co znaczy kompozytor ipolityk. Od 1913 r. mieszkał wStanach Zjednoczonych. Zasłynął jako wybitny wirtuoz zwł. wodtwarzaniu muzyki F. Chopina i jako kompozytor wykorzystujący motywy muzyki ludowej inarod poemat dydaktyczny.
Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu poemat dydaktyczny.
Wyraz Plakat:
Co znaczy hasło ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ poemat dydaktyczny.
Wyraz Passe-Partout:
Co znaczy 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) na przykład na koncerty, do kina; 2) karton stanowiący oprawę na przykład rysunku, grafiki, fotografii poemat dydaktyczny.
Wyraz Poezja Maryjna:
Co znaczy świadectwo szczególnego kultu do Matki Bożej, słowo przeżycia rel., symbol tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej Bogurodzicy i poemat dydaktyczny.