Czy przydatne?

Co to jest Plejada

Co oznacza PLEJADA: 1) wrenesansowej Francji ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka narodowego wykazuąc, iż pisanie literaturze wjęz. ojczystym jest zaszczytem ipowinnością moralną twórcy słowa. Sformułowali zasadę konieczności naśladowania wzorów antycznych, osiągając mistrzostwo artystyczne zwł. wmałych formach lirycznych: epigramacie, elegii, odzie, sonecie, odwoływali się chętnie wjęz. poetyckim do archaizmów, tworzyli neologizmy. Dbali opiękno stylu literaturze imuzyczność wiersza, wierzyli wboskie pochodzenie literaturze, ufali, iż talent jest darem niebios, apoparty robotą twórczą - fundamentem nieśmiertelnej sławy. Teorię franc. literaturze wyłożył du Bellay wrozprawie Obrona iuświetnienie języka francuskiego (1549) i najwybitniejszy znich P. Ronsard wZasadach sztuki poetyckiej (1563); 2) ekipa znakomitych artystów

Czym jest Plejada znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pollock Jackson:
Co znaczy jeden z artystów action painting. Wynalazca sposoby drippingu, polegającej na wychlapywaniu farby prosto na rozpięte na ścianie albo leżące na podłodze płótno; do malowania używał kijów, noży, kielni plejada.
Wyraz Panteon:
Co znaczy świątynia poświęcona wszystkim bogom, wreligiach politeistycznych ogół bóstw przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana wRzymie (II w plejada.
Wyraz Praca U Podstaw:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie barier plejada.
Wyraz Puszka Pandory:
Co znaczy pierwszej kobiety na ziemi Pandory (gr.= obdarzonej wszystkim), ulepionej z gliny poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów sporo darów i plejada.
Wyraz Paradoks:
Co znaczy zaskakujące, myśl oryginalna, sprzeczna zogólnie panującym poglądem, zawierająca nieoczekiwaną prawdę filozoficzną, moralną, psychologiczną. Paradoksem jest oksymoron, może być także błyskotliwy plejada.