Czy przydatne?

Co to jest Platon

Co oznacza PLATON: filozof gr.; starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja omądrości-rozwadze, właściwej piękności duszy, Laches - dialog oodwadze, Hippiasz, wktórym P. poszukuje definicji piękna izarysu teorii idei, centralnego punktu jego myśli, Ijon, głoszący pogląd, iż literatura rodzi się znatchnienia boskiego (szał poetycki), Protagoras - rozważanie ocnocie, Lyzis - rozważanie, czym jest przyjaźń, Fileb, podkreślający, iż dobrem naczelnym wżyciu jest mądrość, Uczta lub Biesiada, najpiękniejszy dialog, wktórym na przyjęciu spotykają się poza gospodarzem iSokratesem Arystofanes, Eryksimach, Alkibiades iin., biesiadnicy wygłaszają pochwałę Erosa, symbolu miłości i wiecznego inieskończonego piękna, Fajdros jest sofistyczną pochwałą miłości. W10 księgach Opaństwie P. rysuje obraz ustroju idealnego, sprawiedliwego, wktórym jednostka jest kompletnie podporządkowana państwu prowadzącemu ludzi do doskonałości

Czym jest Platon znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Personifikacja:
Co znaczy polegającej na przedstawieniu zjawisk natury ikosmosu, elementów martwych, pojęć abstrakcyjnych wpostaci osobowej. Wlit. średniowiecza regularnie posługiwano się p. wprzedstawianiu wizerunku zgonu platon.
Wyraz Poemat Epicki:
Co znaczy utwór wierszowany ofabule skupionej na kluczowym wątku zdarzeniowym, pozbawionej wtrętów epizodycznych, na przykład Grażyna A. Mickiewicza. Zobacz także epos platon.
Wyraz Powieść Autobiograficzna:
Co znaczy której fabuła oparta jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego zwykle funkcję platon.
Wyraz Piosenka:
Co znaczy muzyczny, przeważnie krótki, wdużym stopniu skonwencjonalizowany, wykonany solo albo zbiorowo, ztowarzyszeniem jednego instrumentu albo przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zpunktu widzenia formy platon.
Wyraz Polska Akademia Nauk:
Co znaczy organizacja nauk. powołana na I Kongresie Edukacji Polskiej (1951), przejęła majątek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie platon.