Czy przydatne?

Co to jest Plakat

Co oznacza PLAKAT: ogłoszenie, reklama, hasło ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ., reklamowy, teatralny, filmowy, artystyczny. Projekt p. wykonuje twórca, apowielane są wtechnikach drukarskich (przeważnie litografia, offset, typografia, rotograwiura). Początki nowoczesnego p. sięgają 2.poł. XIX w. (słynne plakaty H. de
Toulouse-Lautreca i secesyjne Muchy). WPolsce początki p. nowoczesnego są powiązane ztwórczością S. Wyspiańskiego iartystów Młodej Polski. Twórczość plakatowa cieszyła się sporym zainteresowaniem formistów (na przykład
T. Gronowski, J. Mucharski). Wlatach 60. i70. rozwinął się p. artystyczny, określany jako Polska Szkoła Plakatu: T.Trepkowski, H. Tomaszewski, E. Lipiński, J. Mroszczak, J. Karolak, R. Cieślewicz, M. Urbaniec, J. Młodożeniec, J.Lenica, W. Świerzy, T. Jodłowski, R. Szaybo, F. Starowieyski, H. Hilscher iinni. Wlatach 90. nastąpił znaczący zanik plakatowej twórczości artystycznej wypieranej poprzez komputerowo-fotograficzny p. reklamowy. Od 1966 r. wWarszawie odbywają się Międzynarodowe Biennale Plakatu. Muzeum p. mieści się wWilanowie (zał. 1968)

Czym jest plakat znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Perugino, Właśc. Pietro Vannucci:
Co znaczy przełomu pomiędzy inicjalnym adojrzałym renesansem, który wykorzystując dokonania Piera della Francesca, A. del Verrocchia wytworzył własny styl będący podsumowaniem wczesnego odrodzenia. Wmalarstwie plakat.
Wyraz Parodia:
Co znaczy utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego plakat.
Wyraz Paladyn:
Co znaczy obrońca średniowiecznego księcia. Nazwa odnosząca się do rycerzy towarzyszących Karolowi Wielkiemu, których gesty utrwalone zostały wpoematach epickich, takich jak Pieśń oRolandzie czy Orland szalony plakat.
Wyraz Pruszyński Ksawery:
Co znaczy dziennikarz, korespondent w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Debiutował jako dziennikarz w 1928 na łamach tygodnika Czas , znany z krytycznego relacji do rzeczywistości. Przed wojną ukazały się plakat.
Wyraz Preromantyzm:
Co znaczy uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu plakat.